nieuws

College van Rijksadviseurs wil actievere rijksoverheid

Architectuur

Door taken en bevoegdheden over te dragen naar gemeenten en provincies, zou het rijk haar taken op het gebied van de ruimtelijke ordening kunnen ontlasten. Met deze in Den Haag geldende wijsheid heeft het College van Rijksadviseurs weinig op, blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarprogramma voor 2014. Het college agendeert in dit programma die dringende ruimtelijke vraagstukken die volgens haar direct om actie van de rijksoverheid vragen.

College van Rijksadviseurs wil actievere rijksoverheid

Zo heeft het Rijk de komende jaren veel minder vastgoed nodig voor haar eigen taken. Ze zal zich daarom actief moeten inzetten voor de herbestemming van de leegstand die hiervan het gevolg is. Ook zou gezocht moeten worden naar nieuwe oplossingen voor de groeiende mobiliteit, als we Nederland bereikbaar, aantrekkelijk en concurrerend willen houden. Dit kan volgens het college alleen door de verschillende netwerken slimmer te maken, op elkaar af te stemmen en in samenhang met de verstedelijking te ontwikkelen.

Transformatie in energie

Een andere grote kwestie acht het CRA de overgang van van een olie-, gas- en kolengestookte naar een van duurzame energie voorziene samenleving. Deze transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor een groot deel van de ruimtelijke structuur van ons land. Het CRA gaat een discussie opstarten over de vraag hoe het Nederlandse landschap kan worden ingezet, willen we in de toekomst onafhankelijker zijn van fossiele brandstoffen.

 
Het College van Rijksadviseurs, vlnr Eric Luiten, Frits van Dongen en Rients Dijkstra. 

Het college bestaat uit drie deskundigen, die elk aangesteld zijn door hun eigen departement: Frits van Dongen, Rijksbouwmeester (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water (Ministerie van Economische Zaken) en Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Reageer op dit artikel