nieuws

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2014 van start

Architectuur

De opzet van de verkiezing Gebouw van het Jaar is gewijzigd. Dit jaar krijgt de prijsvraag de titel ‘Beste Gebouw van het Jaar 2014’. Niet alleen de naam is anders, ook de regionale rondes zijn in de nieuwe opzet vervangen door categorieen, is er nog maar een jury en kunnen alle architectenbureau van wie in 2013 in Nederland een gebouw in gebruik is genomen deelnemen.

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2014 van start

Het gewijzigde karakter in deze negende editie vertaalt zich in een meer maatschappelijk profiel van de jury, met Paul Schnabel (voormalig directeur van het SCP en hoogleraar aan de UU) als voorzitter. Daarnaast nemen Gerard Comello (partner Lingotto), Gerrit van Vegchel (voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg), Ronald Rietveld (partner Raaaf), Marijn Schenk (partner NEXT architects) en Do Janne Vermeulen (partner Team V) zitting in de jury. 

Maatschappelijke meerwaarde

De bijdrage van de architectuur aan belangrijke lokale, regionale en nationale issues is geconcretiseerd in vier nieuwe inzendingcategorieën. Deze vervangen de oude regionale indeling. De BNA wil hiermee benadrukken dat goede architectuur meer is dan mooi alleen, voor opdrachtgever, gebruiker en samenleving. Naast de architectonische kwaliteit, worden ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen.

Nieuwe categorieën

Een belangrijke vernieuwing bij Beste Gebouw van het Jaar zijn zoals gezegd de vier categorieën: Identiteit & Icoonwaarde (‘placemaking’), Leefbaarheid & Sociale Cohesie (‘livability’), Stimulerende Omgevingen (‘stimulating environments’), Particuliere Woonbeleving (‘personal environments’). Het manifest ‘Architectuur als maatschappelijke kracht’ (BNA, 2011) is hierbij de inspiratiebron. Binnen elke categorie worden maximaal drie gebouwen genomineerd. 

Architectenbureaus kunnen zich aanmelden via www.gebouwvanhetjaar.nl . Er is in 2014 ook een publieksprijs. Op dinsdag 20 mei vindt de prijsuitreiking plaats.

 

Reageer op dit artikel