nieuws

XML ontwerpt Mansholt tentoonstelling in Bureau Europa

Architectuur

In Bureau Europa is tot 6 april de tentoonstelling ‘Mansholt, Landschap in Perspectief’ te zien. XML ontwierp een installatie van glazen wanden, waarin in zes opeenvolgende episodes aan de hand van de biografie van politicus en boer Sicco Mansholt inzicht wordt gegeven in de veranderende verhouding tussen landbouw en landschap in Europa.

XML ontwerpt Mansholt tentoonstelling in Bureau Europa

Sicco Mansholt (1908 – 1995) was een visionaire Nederlandse boer, minister en eurocommissaris die in de (voedselarme) jaren na de Tweede Wereldoorlog de drijvende kracht was achter de industrialisatie van landbouw en de rationalisering van het Nederlandse landschap. Onder invloed van de analyse van de Club van Rome (1972) over de negatieve sociale en ecologische effecten van deze industrialisatie, veranderde Mansholt op latere leeftijd van een voorvechter van groei in een pleitbezorger van krimp. Deze transitie in denken was voor Bureau Europa aanleiding om aan de hand van de biografie van Sicco Mansholt de veranderende verhouding tussen landbouw en landschap in Europa te onderzoeken.

 

Grid van glaswanden

Het architectonisch ontwerp van XML neemt de biografische opzet van de tentoonstelling als uitgangspunt door de grote tentoonstellingsruimte van Bureau Europa onder te verdelen in aparte, elkaar opvolgende, thematische kamers, uitgaande van de klassieke museumtypologie van de enfilade. Door het in de ruimte plaatsen van een grid van glaswanden ontstaan zes kamers, waarin steeds een specifiek moment in de tijd centraal staat. Het grid van glazen wanden refereert aan de rationalisering en uiteindelijke bureaucratisering van het landschap. De transparante wanden laten bezoekers onverwachte verbanden leggen tussen verschillende historische en biografische momenten, waardoor verleden en toekomst in de tentoonstelling altijd gelijktijdig aanwezig zijn.

Manifestatie van veranderende ideeën

De generieke kamers worden specifiek gemaakt door tafels van verschillende afmetingen met uniek historisch materiaal. Daarnaast toont een selectie van films een overzicht van de veranderende representatie van landbouw in de afgelopen vijftig jaar. Waar in de eerste vier kamers voornamelijk bijzondere historische kaarten en foto’s te zien zijn, laten de  laatste twee kamers een selectie zien van meer hedendaagse manieren van denken over de verhouding tussen landbouw en landschap, zoals Christien Meindertsma’s vlas-project en het project Hunnie van Sophie Krier en  Henriëtte Waal voor het veenweidegebied bij Wilnis. De tentoonstelling geeft zo inzicht in hoe veranderende ideeën over de inrichting van de samenleving zich manifesteren in het ontwerp van het landschap.

Reageer op dit artikel