nieuws

Erkenningsregeling Beroepservaringperiode treedt in werking

Architectuur

Per 1 september 2013 treedt de Erkenningsregeling Beroepservaringperiode in werking, meldt het Bureau Architectenregister. In de regeling worden procedure en voorwaarden omschreven voor de erkenning van (aanbieders van) beroepservaringmodules of een geïntegreerd beroepservaringprogramma.

Erkenningsregeling Beroepservaringperiode treedt in werking

Het is voor toekomstige kandidaten die vanaf 2015 de beroepservaringperiode gaan doorlopen van belang dat ze een beroepservaringprogramma of –modules kunnen volgen waarmee daadwerkelijk aan de eindtermen kan worden voldaan. De kwaliteit van het aanbod moet daarom gewaarborgd zijn. Het erkende aanbod is voor kandidaten straks te herkennen aan het logo van Bureau Architectenregister.

De Erkenningsregeling Beroepservaringperiode is in juli gepubliceerd in de Staatscourant na goedkeuring door de betrokken bewindslieden van BZK/Wonen en Rijksdienst, OCW en EZ. De regeling sluit aan op de eerder gepubliceerde Regeling Beroepservaringperiode.

Reageer op dit artikel