nieuws

Karres en Brands ontwerpen Nieuwe Willemshaven Harlingen

Architectuur

Karres en Brands landschapsarchitecten is door de gemeente en de provincie Friesland geselecteerd om een Havenplan te ontwikkelen voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Het Havenplan bestaat uit een inrichtingsvisie, beeldkwaliteitsplan en uitvoeringsstrategie.

Karres en Brands ontwerpen Nieuwe Willemshaven Harlingen

 

Waddenstad Harlingen ligt op een strategisch kruispunt van vaargebieden van de Friese meren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. Jaarlijks passeren hier meer dan 40 keer het inwonersaantal van Harlingen. De Nieuwe Willemshaven moet de passanten verleiden tot meer bestedingen aan de wal van de stad

In een open planproces met bevolking en ondernemers ontwikkelt Karres en Brands in samenwerking met planeconomen van Stadkwadraat, jachthaveningenieurs van Boiten en het Friese communicatiebureau Noordtij een landschappelijk en stedebouwkundig raamwerk voor de kades, bebouwing en het water.

Half oktober wordt het Havenplan opgeleverd.

Reageer op dit artikel