nieuws

Veel nieuwe woningen in Zoetermeer

Architectuur

De gemeente Zoetermeer en de drie Zoetermeerse woningcorporaties, De Goede Woning, Vidomes en Vestia gaan miljoenen investeren om zevenhonderd nieuwe woningen in Palenstein te realiseren

Veel nieuwe woningen in Zoetermeer

 

 

 

 

Naast een ambitie voor tweehonderd jongerenwoningen moeten er goedkope koopwoningen komen om scheefhuurders te verleiden om te verhuizen.

De gezamenlijke corporaties gaan in Palenstein miljoenen investeren om daar ruim zevenhonderd nieuwe woningen te realiseren. Dit alles moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Na 2015 zullen nog 300 goedkope koopwoningen worden gebouwd.

Edo Haan, wethouder Wonen: “Met de bouw van Oosterheem is de bouw van groeistad Zoetermeer min of meer af. We moeten ons gaan opmaken voor de omslag naar een bloeistad, waar het in de toekomst ook nog goed wonen blijft. Dit hangt mede af van hoe fijn ouder wordende bewoners, jongeren en starters het vinden om hier te komen, en te blijven wonen.”

Reageer op dit artikel