nieuws

Nederland (onder)waterland?

Architectuur

Nederland en zijn inwoners voelen zich beschermd tegen het water door de hoge dijken en steeds bredere stranden. Onderzoek wijst echter uit dat de Nederlandse manier om water te weren is achterhaald. De oplossing ligt in een adaptieve manier van omgaan met het water. Een manier waarin Thailand op ons voor ligt.

Nederland (onder)waterland?

 

 

De laatste decennia krijg je in Nederland niet meer zo snel natte voeten. Ook al liggen grote delen van Nederland onder de zeespiegel en lopen er grote rivieren doorheen, wij worden vooralsnog tegen het water beschermd door waterkeringen als dijken, duinen en kunstwerken, en door goede waterafvoersystemen. De meest recente, relatief grote evacuatie vond plaats in 1995. Toen verlieten 250.000 inwoners van het Land van maas en Waal en de Betuwe hun huizen onder dreiging van hoge waterstanden in de rivieren.

Het aantal valt in het niet bij het de 3,1 miljoen mensen die in Bangkok werden getroffen door overstromingen. Thailand ziet Nederland als een groot voorbeeld op het gebied van waterbeheersing en liet op uitnodiging van de Universiteit van Bangkok een Nederlandse delegatie van experts op het gebied van architectuur, stedebouw, hydrologie en civiele techniek invliegen.

Experts

Jago van Bergen (Van Bergen Kolpa Architecten), Fokke Moerel (MVRDV), Fransje Hooimeijer (TU Delft), Nanco Dolman (Royal HaskoningDHV) en Bas Jonkman (TU Delft) pleiten voor een integrale benadering van het probleem door een adaptieve omgang met water. Een dergelijke houding houdt in dat gevolgen van hoogwater worden verkleind door een actieve strategie van acceptatie en aanpasbaarheid in plaats van passieve buitensluiting.

Wat betreft attitude zijn de Thailanders al een heel eind op weg. Van oudsher reageren ze flexibel en veerkrachtig op overstromingen door met het water mee te bewegen. Wat dat betreft kunnen Nederlanders nog wat van de Thai leren in plaats van andersom

Lees het artikel van Merel Pit ‘Wat Nederland van Thailand kan leren’ in het aprilnummer van de Architect

Reageer op dit artikel