nieuws

Huiswerkbegeleiding op de sportclub

Architectuur

De Haagse cricket- en voetbalvereniging HV&V Quick heeft sinds kort een nieuw clubgebouw dat ook wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding en naschoolse opvang. De bar dient mede als bridgeruimte voor de buurt.

Huiswerkbegeleiding op de sportclub

Zo vormt het clubhuis niet alleen het hart van de vereniging, maar een plek voor de hele wijk.

Het paviljoen is in nauw overleg met de leden, sponsoren en andere partners ontworpen door architectenbureau Kroeze Ruys in Den Haag en bestaat uit een ‘bel-etage’ met een ledenbar, clubzaal, keuken, bestuurskamer, administratieruimte en een commissiekamer. In het souterrain bevinden zich de kleedkamers voor elftallen en scheidsrechters met bijbehorende douches en wc’s, commissiekamers en opslagruimten.

De huiswerkbegeleiding vindt doordeweeks plaats in één van de commissiekamers in het souterrain; de na-schoolse opvang vindt zijn plek in de clubzaal. De ledenbar wordt één dag in de week uitgeleend als bridgeruimte.

Reageer op dit artikel