nieuws

West8 levert winnend masterplan Guangzhou

Architectuur

West8 leverde het winnende masterplan voor de Guangzhou Huadi Fangchun ontwerpwedstrijd. De organisatie was op zoek naar een idee om de verstedelijking van het vroegere tuinbouwgebied tegen te gaan.

West8 levert winnend masterplan Guangzhou

 

De (Bloemenstad) krijgt een expoterrein, een ecologisch waternetwerk met een herverdeling van grondgebruik en industriële ontwikkelingen en nieuwe leef- en industriegebieden. Schaduw speelt een belangrijk rol in de herverdeling van grondgebruik.

Pocket parks’en groene binnenhoven

Pocket parks’en groene binnenhoven worden door West8 in de stad geïntroduceerd. Het park langs de rivier wordt uitgerust met recreatieve routes voor langzaam verkeer. De internationale Bloemen Expo Guangzhou wordt opgezet als een centraal park en in de eerste fase van de plantontwikkeling gerealiseerd. Na het jaar van de expositie wordt het getransformeerd tot een metropolitaan park, het “Huadi Island Central Park.’

 West8 

Herhuisvesting

Een deel van de modern woonblokken in de nieuwe Huadi Bloemenstad worden gereserveerd voor de herhuisvesting van de huidige bewoners van naburige dorpen. De woonblokken bestaan uit compacte en lange gebouwensembles met een gemiddelde hoogte van zes verdiepingen. De blokken zijn gevestigd in het oostelijk deel van het eiland in de vorm van groene stedelijke blokken met een open structuur.

 West8 Bloemenstad

Industrie

Een gebied in het zuidoosten wordt bestemd voor bedrijvigheid met onderzoeksdoeleinden in de tuinbouw en in medicinale kruiden.

In het zuiden is de industrie geclusterd gepland, in twee compacte deelgebieden aan beide oevers van de rivier. Een van deze gebieden ligt op het Huadi Eiland en concentreert zich rondom de staalfabriek. Het andere gebied concentreert zich rondom de industrie in het oostelijke deel, de tabakfabriek, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en overige functies.

Reageer op dit artikel