nieuws

Gouden Piramide 2013 – Gebiedsontwikkeling

Architectuur

Tot 15 maart kan weer worden ingeschreven voor de Gouden Piramide, de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Dit jaar is het thema gebiedsontwikkeling.

Gouden Piramide 2013 – Gebiedsontwikkeling

 

 

 

 

 

Thema 2013 – Gebiedsontwikkeling

In 2013 is het thema gebiedsontwikkeling: projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn. Vaak omvatten ze een combinatie van functies: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven. Voorbeelden zijn nieuwe of vernieuwde woonwijken, herontwikkelingen, bedrijventerreinen, stadsparken, infrastructurele ingrepen en transformaties van het landelijk gebied. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling dienen zich onder de huidige omstandigheden opgaven aan, waarbij sprake is van nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve verdienmodellen.

Aanmelden

Voor de Gouden Piramide komen Nederlandse opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in aanmerking, onder meer gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder leiding van rijksbouwmeester Frits van Dongen. De juryleden voor 2013 zijn: Rudy Stroink, Ad van der Aa (Cauberg-Huygen), Andy Dritty (gemeente Landgraaf), Sylvia Karres (Karres en Brand Landschapsarchitecten), Carolien Ligtenberg (architect); Tracy Metz (vakcriticus) en Nausicaa Marbe (publicist). 

Reageer op dit artikel