nieuws

Bouwbeurs: ontwerpen aan functieverandering

Architectuur

Bewust bouwen is het centrale thema op de Bouwbeurs 2013. Dit thema is niet nieuw, maar een nieuwe invalshoek is er wel degelijk. De duurzaamheid van een product wordt niet meer toegelicht, maar als vanzelfsprekend beschouwd. Bedrijven beseffen dat ze een stap verder moeten gaan en positioneren hun product in een totaalconcept en het samenwerkingsproces.

Bouwbeurs: ontwerpen aan functieverandering

 

Op de eerste dag van de Bouwbeurs organiseerde de Architect in samenwerking met VBI, een Nederlandse leverancier van kanaalplaatvloeren, een architectensessie rond het thema ‘Flexibel comfort’. Deze term wordt door VBI gebruikt als leidraad voor haar productontwikkeling en verwijst naar een gelijksoortig concept dat in 1965 al door de SAR ontwikkeld is. Nu, vijftig jaar later, probeert VBI dit concept nieuw leven in te blazen.

Binnenstedelijk wonen

De roep om flexibel bouwen wordt onderstreept door architect Rudy Uytenhaak. “De demografische ontwikkelingen van Nederland en van de wereld zullen het wonen van de toekomst doen veranderen op grote schaal.”

Tijdens zijn optreden op de architectensessie pleitte hij voor het ontwikkelen van laagbouw in binnenstedelijke gebieden. “Nederland moet voorkomen dat de steden alleen bewoonbaar worden voor hoogopgeleiden. Door steeds hogere huur- en kooplasten wordt het wonen in de stad niet gestimuleerd. Steeds meer mensen verplaatsen zich naar de suburbs, met veel pendelverkeer tot gevolg. Door juist het binnenstedelijk wonen weer als nieuwe belangrijke opgave te zien, kan het leefklimaat in de stad verbeterd worden en krijgt de binnenstad geen elitair imago.”

Flexibel comfort

Om een zo hoog mogelijk flexibel comfort te realiseren in binnenstedelijke gebieden is het belangrijk dat het gebouw zelf ook flexibel is. Het gebouw moet dan niet alleen geschikt zijn voor een functieverandering in de komende dertig jaar. Het gebouw zal op zijn minst kunnen inspelen op de demografische, sociale, economische en culturele ontwikkelingen van de komende honderd jaar. Volgens Martin Koppenhol, manager Communicatie en PR bij VBI, veronderstelt dit een totaal nieuwe manier van denken.

 

Aan tafel met de sprekers. Van links naar rechts: Harm Tilman, Rudy Uytenhaak, Roy Venekamp, Herman de Haas en Martin Koppenhol. Fotograaf Hans R. de Vries / Get in the picture

Vrije indeelbaarheid

Voor een dergelijk flexibel gebouw zijn grote vloeroverspanningen de belangrijkste vereiste, stelt Uytenhaak. De vloer moet niet meer van dragende wand tot dragende wand overspannen, maar van gevel tot gevel. Zo zijn vrij indeelbare ruimtes mogelijk.

Hoofd- en deelprocessen

Tijdens de architectensessie worden gebouwen vaak vergeleken met auto’s. Zo zou er in een gebouw onderscheid moeten zijn tussen drager en inbouw. “Daarnaast moet er net zoals in het autoproductieproces in het bouwproces onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en deelprocessen”, zegt Roy Venekamp van Van der Linde architecten. “Het realiseren van het gebouw is als een industrieel proces op te vatten.”

Ten slotte is niet alleen het gebouw en het bouwproces op te delen, maar ook de bouwcomponenten. Het doel is een totale droogbouw, zodat volledig hergebruik van materialen mogelijk is.

Concrete plannen

Tijdens de architectensessie op de Bouwbeurs vliegen veelbelovende woorden in het rond: balans tussen economie, ecologie en emotie, rekening houden met alle aspecten van het bouwen, samenwerken met alle partijen, enzovoorts. Maar zoals terecht werd opgemerkt vanuit het publiek ontbreekt af en toe de concreetheid van het concept. In hoeverre zijn de plannen realistisch?

Martin Koppenhol, Jos Schipper (Schipperkozijnen) en Roy Venekamp legden in de sessie de nadruk op de samenwerking in het bouwproces. De negatieve effecten van wisselende samenwerkingsverbanden tussen partijen zijn tegen te gaan door vaste partners in het bouwproces te creëren. Het vertrouwen in het bouwproces en de partners moet hierdoor terugkeren. Ook kan zo beter worden nagedacht over het gebouw als samenhangend product in termen van proces en componenten.

Totaalconcept

Bewust bouwen gaat dus allang niet meer alleen over EPC-normen en het toepassen van groene gevels. Het gaat om het totaalconcept, het samenwerkingsproces en het totale eindproduct. Bewust bouwen voor de klant, eindgebruiker en opdrachtgever leidt tot een product dat inspeelt op de veranderende behoefte van de maatschappij in de toekomst.

 

Reageer op dit artikel