nieuws

BNA lanceert vernieuwde CR2013

Architectuur

Vandaag lanceert de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) de vernieuwde ‘Consumentenregeling 2013 – Rechtsverhouding consument-architect’. Kortweg: de ‘CR 2013’, bedoeld om consumenten en andere (vaak eenmalige) opdrachtgevers te ondersteunen in de contractvorming met hun architect.

BNA lanceert vernieuwde CR2013

De CR 2013 legt uit wat het ontwerp- en bouwproces inhoudt, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat de architect doet. In de vernieuwde versie zijn de regels die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, zoals het Bouwbesluit 2012, verwerkt.

 

Onderdelen CR 2013

– Algemene voorwaarden. Hiermee spreken architectenbureaus met hun opdrachtgevers af onder welke voorwaarden de opdracht uitgevoerd wordt. Zaken als advieskosten, betaling, aansprakelijkheid en vertraging worden er in geregeld.

– Met de taakbeschrijving hebben opdrachtgevers en architectenbureaus een duidelijk schema over de inhoud van de opdracht. Wat doet de architect wel en niet? Zo weet de opdrachtgever waar hij op kan rekenen en wat eventueel uitbesteed moet worden.

– Het hulpmiddel investeringskosten geeft de opdrachtgever duidelijkheid over de kosten die zijn gemoeid met het project. Het schema maakt onderscheid in grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten en bijkomende kosten (zoals verzekeringen en financieringskosten).

– Modeloverkomst. Met de modelovereenkomst kunnen opdrachtgever en architect de afspraken op papier zetten. Het geeft een beknopte beschrijving van de opdracht, planning, advieskosten en vormt één geheel met de andere onderdelen van de CR 2013.

Checklist

Voor architectenbureaus ontwikkelde de BNA ook een checklist. Die is te gebruiken als hulpmiddel bij hun aanbieding aan particulieren, MKB-bedrijven en kleine ondernemers. DE CR 2013 kunnen ze digitaal invullen en voorzien van hun logo en vervolgens als één geheel aanbieden aan de opdrachtgever.

Reageer op dit artikel