nieuws

Start bouw Stadhuiskwartier Deventer

Architectuur

Een jaar later dan verwacht start de bouw van het stadhuiskwartier in Deventer, een ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten, met het aanbrengen van 400 heipalen. Wethouder Margriet de Jager verricht 6 december de officiële starthandeling. Het Stadhuiskwartier is een van de eerste grote bouwprojecten dat een heftig debat ontketende over nut en noodzaak van prestigieuze gebouwen terwijl de leegstaande vierkante meters keihard groeien. Het stadsbestuur koos ondanks protesten en alternatieve plannen voor volledige nieuwbouw, waardoor de voormalige schouwburg, het oude stadskantoor en een school worden gesloopt.

Start bouw Stadhuiskwartier Deventer

Het Stadhuiskwartier bestaat uit een synthese tussen oud- en nieuwbouw in het centrum van de historische binnenstad. De gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders zetelen in het historische stadhuis en de aangrenzende monumentale bebouwing. De nieuwbouw zal huisvesting bieden aan de gemeentelijke diensten.

Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten sluit aan bij de typische Deventer stedebouwkundige traditie van tuinen en binnenpleinen die met elkaar verbonden zijn door paden, gangen en poorten. Het stadhuiskwartier is georganiseerd rond twee hoven: een hof rond het voormalige burgemeestershuis en een overdekt binnenhof, de centrale hal, waar inwoners en medewerkers van de gemeente elkaar ontmoeten en waarrond de werkruimtes en diensten van de gemeente zijn gesitueerd.

Het Stadhuiskwartier verbindt via deze centrale hal het Grote Kerkhof met de Bursestraat en in het verlengde daarvan de Brink. De bebouwing is drie lagen hoog zodat het project zich op een vanzelfsprekende wijze inschrijft in het stedelijk domein. De architectuur van de gevels kenmerkt zich door een fijnzinnig samenspel tussen filigrein houten kaders en bakstenen volumes. De houten kaders worden ingevuld met roosters, ontworpen door de kunstenares Loes ten Anscher.

Vooraf was er veel protest tegen de nieuwbouw. Duurzaamheid en functionaliteit waren de door de gemeente genoemde redenen voor de keuze van volledige nieuwbouw. Deventer wilde bezuinigen op de exploitatielasten van de kantoorruimte voor 800 ambtenaren.
Belegger Select, eigenaar van het te verdwijnen kantoorcomplex de Leeuwenbrug, stelde een alternatief plan voor. Hierin zouden de gemeentelijke diensten allemaal kunnen worden gehuisvest in zijn kantoor, een hoogbouw pal naast het trein- en busstation van Deventer. Dit plan zou 25 miljoen euro zijn, in plaats van de geschatte 67 miljoen euro.
Ook Wierda Makelaars tekende protest aan tegen de nieuwbouw van het stadhuiskantoor, omdat zij van mening zijn dat eerst de huidige leegstand aangepakt moest worden voordat er een nieuw gebouw zou verrijzen op het Grote Kerkhof.

Leegstand en behoefte

Select en Wierda wezen erop dat de kantorenmarkt in Deventer voor ruim een kwart leeg staat en dat dat percentage hoger ligt dan in andere delen van Nederland. Daarom zou er in hun ogen niet een nieuw stadhuiskantoor gebouwd moeten worden. De Raad van State wees het verzoek echter af. Het project leek namelijk niet in strijd met het besluit ruimtelijke ordening, “wat inhoudt dat er bij alle nieuwbouwprojecten eerst onderzocht moet worden of er wel behoefte aan is.”

Reageer op dit artikel