nieuws

Monitor Bouwketen laat lichtpuntjes zien

Architectuur

De ontwikkelingen in de bouwsector lijken enigszins tot rust te komen. De productie stabiliseerde het afgelopen halfjaar. Het aantal faillissementen liep terug en ook de werkloosheid in de sector nam iets af. Van de ondernemers zelf verwacht voor het eerst sinds lange tijd een meerderheid géén omzetdaling in het vierde kwartaal. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen, meldt de BNA. Volgens het CBS is de bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten in het derde kwartaal gestabiliseerd. Desondanks verwachten de meeste architectenbureaus voor het hele jaar nog een afname van de omzet

Van een opleving is nog geen sprake, maar de verschuiving in de verwachting van ondernemers geeft aanleiding tot voorzichtig optimisme voor het laatste kwartaal van 2013.

Volgens het CBS is de bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten in het derde kwartaal gestabiliseerd. Desondanks verwachten de meeste architectenbureaus voor het hele jaar nog een afname van de omzet. Ingenieursbureaus hebben in grote lijnen met dezelfde ontwikkeling te maken. Bouwbedrijven zagen de orderportefeuille een fractie groeien, voor installatiebedrijven nam de werkvoorraad iets af. Alle sectoren in de bouwketen verwachten dat de werkgelegenheid nog verder zal afnemen.

Consistent overheidsbeleid nodig

Het is te vroeg voor harde conclusies, maar ondernemers verwachten baat te hebben bij kabinetsmaatregelen zoals het energieakkoord, de afschaffing van de btw-integratieheffing en de btw-verlaging naar 6%. De overheid heeft in deze fase een belangrijke rol. Consistent overheidsbeleid kan zorgen voor vertrouwen in de markt en bijdragen aan duurzaam herstel.

De BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI publiceren ieder half jaar de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft.

Reageer op dit artikel