nieuws

EGM sluit 2013 succesvol af

Architectuur

EGM beleefde deze maand twee successen. Ten eerste maakte het bureau het winnende ontwerp voor het New Bachelor Building op de campus van ‘The Ural Federal University’ in het district Kirovski van Jekaterinenburg, Rusland. Daarnaast is de financiële afhandeling van het Hospital Nobo Otrabanda in Curaçao rond en kan er worden gebouwd.

EGM sluit 2013 succesvol af

Rusland

Het ontwerp voor het nieuwe onderwijscentrum in Rusland, afkomstig van Yana Vlasova van EGM, voegt zich in de situatie van de omringende bebouwing en omgeving.Compactheid, daglichttoetredingen, flexibel gebruik, duurzaamheid en de combinatie van laboratoria en techniekruimten waren voor de jury van de open prijsvraag doorslaggevend. In het ontwerp is rekening gehouden met moderne vormen van onderwijs, kennisindeling, gevarieerd gebruik en ontmoeting. In totaal gaat het om een perceel van 0,7 hectare met circa 12.000 m2 bruto vloeroppervlak. Het programma omvat 13 collegezalen en overige onderwijsruimten, laboratoria, restaurant, publieke ruimte en een ondergrondse parkeergarage.

Prijsvraag

De open prijsvraag werd uitgeschreven door de Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education ‘The Ural Federal University’ (UrFU), een samensmelting van de twee oudste en grootste universiteiten.  Met de prijsvraag wil de universiteit haar internationale bekendheid vergroten. Deze ambitie maakt onderdeel uit van het landelijke onderwijsprogramma dat staat voor vernieuwing en ontwikkeling van meerdere grote campussen elders in het land.

EGM Ziekenhuis Curacao 

Hospital Nobo Otrabanda in Curaçao

SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) heeft vorige week met Ballast Nedam financiële overeenstemming bereikt voor de bouw van Hospital Nobo Otrabanda (HNO) in Curaçao. In dit project werkt Ballast samen met OeverZaaijerLyongo architecten, EGM en de adviseur voor de technische installaties Valstar Simonis. Het ziekenhuis zal 300 bedden krijgen en een omvang van circa 40.000 m2. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage voor 535 auto’s. In het eerste kwartaal van 2014 zullen de plannen worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het ziekenhuis zal op 31 december 2016 bouwkundig worden opgeleverd.

Selectie al in 2012

Na een internationale aanbesteding werd Ballast Nedam medio 2012 geselecteerd op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Vervolgens werd begin dit jaar het contract met SONA gesloten. De overheid van Curaçao heeft in augustus 2013 het project naar een alternatieve locatie in de wijk Otrabanda verwezen. Na een intensieve locatiestudie is nu de financiële overeenstemming bereikt. Het contract heeft een waarde van ruim 108 miljoen euro (USD 135,6 miljoen). 

Reageer op dit artikel