nieuws

Wiebengacomplex Hanzehogeschool Groningen

Architectuur

DP6 architectuurstudio, Bierman Henket architecten en ABT zijn de winnaars van de EU aanbesteding voor de renovatie en nieuwbouw van het Wiebengacomplex in Groningen. Het monumentale gebouw huisvest de Academies voor Gezondheidsstudies en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen.

Wiebengacomplex Hanzehogeschool Groningen

 

 

Het Wiebengacomplex is een Rijksmonument uit 1922 waarin de Nijverheidsschool was gevestigd. Het oorspronkelijk gebouw, ontworpen door Jan Gerko Wiebenga, en twee uitbreidingen uit latere jaren worden gerenoveerd. Op de binnenplaats wordt het complex uitgebreid.

Deze nieuwbouw maakt het mogelijk gemeenschappelijke functies centraal te positioneren en kortere lijnen naar de verschillende werkomgevingen te creëren. Dit is in lijn met het ontwerp van Wiebenga, waarin oorspronkelijk op de binnenplaats praktijklokalen waren gesitueerd.

 

Door de ingrepen van DP6, Bierman Henket en ABT krijgt de hogeschool een veel opener karakter waarin interdisciplinair werken, ontmoeten, ontwikkeling van zorg tot uitdrukking moeten komen. Onderwijs gekoppeld aan de praktijk en de zichtbaarheid van ‘Skills Labs’ zijn hierbij belangrijk. Binnen het gebouw krijgen de verschillende academies een eigen gezicht, maar de onderlinge samenwerking staat centraal.

Wiebenga

De nieuwbouw sluit direct aan op de essentie van Wiebenga’s werk: een efficiënte gebouwopzet met paral­lelle lijnen en symmetrische gebouwvolumes. De flexibiliteit van het gebouw maakt het mogelijk de extra druk als gevolg van de hogere onderwijsintensiteit op te nemen. Er is een zonering van meer publieke en meer private functies. Het gebouw is transparant in de publieke ruimtes, waardoor er veel zichtbaarheid is van de verschillende onderwijsfuncties. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in wit beton en glas, een vormge­ving die contrasteert met het bestaande monument. Door gebruik te maken van prefab elementen kan snel en met minimale overlast gebouwd worden.

Wiebengacollege DP6, Bierman Henket en ABT

De ontwerpwerkzaamheden zijn reeds gestart. De doelstelling is het gehele complex in een BIM omgeving te realiseren. De oplevering staat gepland voor medio 2016.

Reageer op dit artikel