nieuws

Track Changes

Architectuur

Op 12 oktober opende in São Paulo de tiende Architectuur Biënnale met het thema City: how to make, how to use. Het Nieuwe Instituut en het Rotterdamse bureau Crimson Architectural Historians organiseren tijdens deze biënnale op 4, 5 en 6 november een serie gesprekken, presentaties en ontmoetingen onder de naam Track Changes.

Track Changes

 

Een internationaal gezelschap van architecten, stedebouwers, economen, architectuurhistorici en journalisten bediscussiëren of een kleinschalige en op participatie gerichte manier van werken het juiste antwoord biedt op de huidige maatschappelijke vragen, of dat we juist wèl grootschalige infrastructuur, masterplannen en grootschalige voorzieningen moeten ontwerpen.

De deelnemende professionals presenteren specifieke projecten binnen de thema’s: We the people, over het democratisch gehalte van masterplannen en het nieuwe Masterplan voor São Paulo in het bijzonder; What’s your crisis?, over hoe een plotseling gebrek aan financiële middelen, een politieke crisis of dramatische maatschappelijke veranderingen architecten dwingen om hun manier van werken te heroverwegen; en Bottom-up is not enough, over hoe bottom-up projecten de kleine schaal kunnen overstijgen en kunnen integreren met top-down planning.

Onder de genodigden onder andere René Boer (Failed Architecture), Fernando Botton (URBZ), Elma van Boxel (ZUS), Michelle Provoost & Wouter Vanstiphout (Crimson), Nanne de Ru (Powerhouse Company), Sofia Saavedra Bruno (Supersudaca), Jan-Gijs Schouten (Nederlandse Consul-Generaal), Carlos Teixeira (Vazio S/A/) en Urban Think Tank.

De debatten en resultaten zijn online te volgen via trackchanges.thenewinstitute.nl en via twitter #trackchanges. In december verschijnt een eindpublicatie met de resultaten en conclusies.

Meer informatie

Reageer op dit artikel