nieuws

Streektransferium Linieland door IPV Delft

Architectuur

Je auto parkeren naast de snelweg en zelf te voet, per fiets of in een kano op ontdekkingstocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Eiland van Schalkwijk: het kan via Streektransferium Linieland. Het door ipv Delft ontworpen transferium langs de A27 voor de gemeente Houten wordt nu gerealiseerd door aannemingsbedrijf Gebroeders de Koning.

Streektransferium Linieland door IPV Delft

Het streektransferium bestaat straks uit een parkeerterrein (de huidige rustplaats De Knoest) en een gebouw waarin zich onder meer een restaurant bevindt en van waaruit agrariërs uit de omgeving hun waren kunnen verkopen. Het door ipv Delft ontworpen verbindende element tussen snelweg en polder vormt het hart van het transferium. Dit hart heeft een duidelijke landmarkfunctie.

Blikvanger is echter de verkeersbrug die het autoverkeer van en naar de A27 leidt: een om zijn as draaiende hellingbaan van staal en beton die zichzelf kruist. De hellingbaan wordt geschraagd door 53 in hoogte verlopende stalen kolommen, waarvan de hoogste 20 meter in de lucht steekt. Van die kolommen fungeren er 23 tevens als drager.

Op basis van het referentieontwerp van Arc2 architecten en de gemeente maakte ipv Delft in opdracht van Gebroeders de Koning het aanbiedingsontwerp voor de UAV-GC aanbesteding. Meest in het oog springend zijn de in hoogte aflopende stalen palen die een landmark vormen in het centrum van de hellingbaan. Deze geleiden bezoekers letterlijk naar het parkeerterrein en maken het transferium van veraf zichtbaar. Aan de binnenzijde van de cirkelvormige palenrij is een optionele stalen trap bedacht die uitkomt op een uitkijkplateau op 15 meter hoogte. Zitgelegenheid, groen en fietsenstalling zijn alle geïntegreerd in het ontwerp.

 

De hellingbaan bestaat uit een dek van staal en beton met stalen steunpunten. De doorlopende stalen palen van het landmark fungeren als fundering voor de hellingbaan, waardoor een rustig beeld ontstaat. Het gehele materiaalgebruik is efficiënt en eenduidig. Zo is hout alleen toegepast op de onderzijde en randen van de hellingbaan. Onder een deel van de hellingbaan ligt een (fietsen)berging, waarvan de wanden zijn afgewerkt met verzinkt strekmetaal.

Lichtontwerp

Ook de verlichting is meegenomen in het ontwerp. Spots in de onderzijde van de zwevende kolommen naast de hellingbaan verlichten het voetpad, spots naast de steunpunten de houten onderzijde van de hellingbaan. Verlichting in de doorlopende stalen kolommen zorgt voor een goed lichtbeeld op de hellingbaan zelf. Net als het ontwerp van het transferium, is ook de verlichting sfeervol en ambitieus. De armatuur- en lichtbronkeuze leidt bovendien tot zo min mogelijk lichtvervuiling.

Voor de realisatie van Streektransferium Linieland krijgt de gemeente Houten subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit de subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland. Dit programma stimuleert projecten die de ruimtelijke kwaliteit van Nederland versterken.

Reageer op dit artikel