nieuws

B4o ontwerpt landgoed Langeraar

Architectuur

In Langeraar Oost wordt een nieuw landgoed van ruim 21 hectare ontwikkeld dat een streekeigen natuur-, recreatie- en woongebied vormt. Het plan, een particulier initiatief, is verbonden met een nieuwe dorpsuitbreiding van Langeraar binnen de gemeente Nieuwkoop. B4o is de ontwerper van het plan.

B4o ontwerpt landgoed Langeraar

 

 

Door een verwevenheid van het landgoed met het dorp ontstaat er variatie in de ‘rafelige’ nieuwe dorpsrand met zichtassen naar binnen en buiten. Hiermee is er een waarborging van het gevoel van openheid van het omliggend landschap. In het landgoed worden bestaande waterlijnen behouden en oude waterlijnen teruggebracht, waarbij in de lager gelegen delen het ‘eilanden karakter’ wordt versterkt. Er ontstaat een open gevarieerd streekeigen landschap waarbinnen een woon-waterwereld ontstaat bestaande uit onder andere kruidenrijke-, riet- en graslanden, nieuwe waterplassen en groene erven.

 Landgoed Langeraar 

Zogenaamde tiendwegen maken deel uit van de infrastructuur van het landgoed dat is ontworpen door B4o Landschapsarchitectuur+Stedenbouw+Recreatieontwikkeling. Tiendwegen zijn van oorsprong hoger op veenkaden gelegen wegen, zij benadrukken de landelijke uitstraling. Deze wegen staan haaks op de dorpsuitbreiding. Hierdoor blijft er goed zicht in naar het noorden en zuiden tussen het dorp en het buitengebied.

 Landgoed Langeraar 

De nieuwe bebouwing komt binnen de verspreide groene erven langs de tiendwegen te liggen. Elk cluster biedt ruimte voor particulier initiatief waar toekomstige bewoners met een eigen architect een woning kunnen realiseren.

Reageer op dit artikel