nieuws

Schouwburg in Willemsoord

Architectuur

Op Willemsoord in Den Helder realiseert architectenbureau Van Dongen Koschuch in opdracht van Zeestad BV en samen met bouwbedrijf De Nijs een nieuwe schouwburg in drie monumentale panden. In het ontwerp wordt de verbinding tussen stad en zee hersteld en ontstaat er een levendige logistieke verbinding tussen de verschillende functies. In januari wordt gestart met de grootschalige verbouwing.

Schouwburg in Willemsoord

De nieuwe schouwburg, ontworpen door de architecten Frits van Dongen en Patrick Koschuch van Van Dongen-Koschuch uit Amsterdam, bevindt zich in Willemsoord, een monumentaal maritieme ensemble. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de identiteit van het ensemble, van het samenspel van structuur, gebouwen, artefacten, openbare ruimte, dokken, water en de situering.

Historische onderlegger

Om het unieke karakter van het complex te behouden, respecteren de architecten de monumentale gebouwen en gaan ze terughoudend en zorgvuldig om met veranderingen. De betekenis en ruimtelijke kwaliteit van het gebied vormt de historische onderlegger voor het nieuwe ontwerp. Hierdoor ontstaat er een uitdagend spanningsveld waarin een harmonie moet worden bewerkstelligd tussen oud en nieuw.

Behoud en belevenis spelen een centrale rol in het ontwerp. Door het situeren van de hoofdentree aan het binnengebied van de Rijkswerf en een tweede toegang te maken aan de stadszijde, creëert Van Dongen-Koschuch een levendige publieke route waaraan restaurant, foyer, café en een multifunctionele stadshal zijn gesitueerd. Op deze manier wordt de verbinding tussen stad en zee hersteld en ontstaat er een levendige logistieke verbinding tussen de verschillende functies. De nieuwe Schouwburg moet zo een aantrekkelijke uitgaansplek worden, die niet alleen op stedelijk maar zelf op regionaal niveau functioneert.

Transparantie

De realisatie start in januari 2014 en het gebouw zal pas in het theaterseizoen van 2015-2016 de deuren openen, vanwege de ingrijpende verbouwing. In het gebouw waar een Ketelmakerij ten behoeve van de marine was gesitueerd, komt nu de theaterzaal. Een transparante glazen ruimte, met hout bekleed wanneer voorstellingen plaatsvinden, van waaruit de oude structuren van het gebouw zichtbaar blijven. Door twee zwevende balkons toe te voegen, worden er meer dan 700 plaatsen gecreëerd.

De opdracht is gewonnen in een Europese aanbesteding toen Frits van Dongen en Patrick Koschuch nog onderdeel waren van de Architekten Cie.

 

Reageer op dit artikel