nieuws

Design & Build Edith Stein College Den Haag naar Atelier PRO

Architectuur

Atelier PRO heeft in een Design & Build team met bouwer Heijmans, constructeur IMD en installatie adviseur Dijkoraad, de opdracht voor het Edith Stein college in de Haagse Binnenstad gewonnen.

Design & Build Edith Stein College Den Haag naar Atelier PRO

 

 

 

Het Edith Stein College ligt op een markante plek in de Haagse binnenstad, aan het Louis Couperusplein met onder andere het voormalige Billitongebouw in Haagse School stijl van Co Brandes. Het huidige, uit 1931 daterende, gebouw van architect Thunnissen, heeft architectonische kwaliteiten maar is aan (gedeeltelijke)vervanging toe. In het ontwerp van PRO blijven de kapel en de annex behouden.

 PRO_Edith Stein 

Het ontwerp van atelier PRO voorziet in een statig en compact onderwijsgebouw. Daarmee ontstaat ruimte op de kavel voor sport, spel, tuinieren, groenbeleving en buiteneducatie. Het verdiept aanleggen en integreren van de gymzaal met de nieuwbouw levert een compact bouwvolume op en zijn zo onderdeel van de school.

De nieuwe onderwijsafdelingen sluiten aan op de mooiste ruimte, de nieuwe de aula. Deze wordt ondergebracht in de bestaande kapel van Thunnissen, die behouden blijft en geïntegreerd wordt met de nieuwbouw. Door de koppeling met de kantine is de aula geschikt als bijeenkomstruimte voor bijvoorbeeld voorstellingen en feesten. De transparante vormgeving maakt van de kantine een feestelijke foyer voor de aula. De aula beschikt over een tribune voor theater, een meubel dat uitmondt in het medialokaal, dat eveneens gebruikt kan worden als regiekamer. De verschillende afdelingen voor achtereenvolgens HAVO /VWO, MAVO en onderbouw zijn nooit verder dan anderhalve trap van deze aula verwijderd.

 PRO_Edith Stein 

Om de verkeersstromen van en naar het gebouw beter te geleiden(fietsende leerlingen worden nu om het gebouw heen naar de achterkant geleid) krijgt de school een grote poort of doorgang op de as van het Louis Couperusplein. Zo kunnen leerlingen komend vanaf de Mauritskade, gelijk doorstromen naar het nieuw aan te leggen groene speelplein aan de zuidzijde. Het volume boven de poort fungeert als een verbindende brug: een intermediair tussen de nieuwbouw en de kapel. Dit gebouwdeel krijgt een transparante uitstraling. Hierin wordt de kantine gevestigd. Met het introduceren van de poort ontstaat een duidelijk stedenbouwkundig markeerpunt aan het einde van de as van het Louis Couperusplein.

Ook het gebouwdeel met de oude entree van de school blijft gehandhaafd. De oorspronkelijke entree fungeert als formele entree voor bezoekers en ouders en als avondentree voor de gymzaal. ’s Nachts wordt de doorgang afgesloten met een sierhek.

Bakstenen reliëfs 

Door het gebruik van bakstenen reliëfs die het gevelbeeld bepalen past het gebouw zich in zijn omgeving. De bestaande kapel behoudt in het beeld de hoofdrol in het nieuwe ensemble van oudbouw en nieuwbouw. Gekeken wordt naar hergebruik van verschillende onderdelen uit het te slopen deel. Fraaie plaquettes en steentableaus zullen op nieuwe posities worden hergebruikt. Daarnaast kunnen bestaande karakteristieke tegelvloeren en glas in loodramen gehandhaafd blijven.

 PRO_EdithStein 

Reageer op dit artikel