nieuws

Agendatip: Nieuwe perspectieven Marineterrein Amsterdam

Architectuur

Het voormalig tot Defensie behorende Marineterrein open voor publiek: dat is de insteek van het Rijk en de gemeente Amsterdam die in december tot een bestuursovereenkomst voor de herontwikkeling van het eiland hopen te komen. Een overzicht van deze ideeën voor mogelijk nieuw gebruik van het Marineterrein is vanaf 16 november te zien in de expositie ‘Nieuwe perspectieven – Marineterrein, Yale en het Oosterdok’ van ARCAM.

Het stukje Amsterdam in het Oosterdok is al sinds de middeleeuwen verboden gebied voor haar inwoners maar zal na het terugtrekken van Defensie hoogstwaarschijnlijk een nieuwe openbare functie krijgen. Hierover is al veel gedroomd, en ook door ontwerpers over gebrainstormd.

Nieuwe invullingen

Centraal op de tentoonstelling staan ontwerpen van studenten van de Yale School of Architecture. Van park tot cultuurcentrum tot projecten die het nautische karakter van het gebied hooghouden, toont de expositie met maquettes en panelen negen uiteenlopende mogelijk nieuwe invullingen voor het terrein. Deze plannen worden getoond tegen de achtergrond van impressies en schaalmodellen van ontwerpen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het gaat om ideeën van onder anderen Henk de Boer, Teun Koolhaas, Koen van Velsen, Peter Defesche en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Ook studies van recentere datum van Karres en Brands, Xoomlab en Liesbeth van der Pol en enkele afstudeerplannen krijgen een plekje op de expositie.Impressie afstudeerplan Jay Tsai

Rond de tafel
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling in het ARCAM-gebouw is een discussietafel. Gezelschappen met uiteenlopende invalshoeken, interesses en belangen worden gevraagd rond deze tafel plaats te nemen en hun visies over de transformatie van het Marineterrein uit te wisselen. De resultaten van deze gesprekken zullen na afloop direct in de expositie worden opgenomen.

Impressie afstudeerplan Todd Christensen

Nieuwe Perspectieven vindt plaats van 16 november tot 18 januari 2014. Entree is gratis. Meer informatie is te vinden op arcam.nl.

Reageer op dit artikel