nieuws

Haags college kiest voor Spuiforum

Architectuur

Het college van Den Haag besloot vandaag verder te gaan met de realisatie van het Spuiforum. Uit de vergelijking met de renovatievariant van Werkgroep Dooievaar+ blijkt dat nieuwbouw beter en kostenefficienter is. Op verzoek van de gemeenteraad werkte Neutelings Riedijk samen met bouwkostenexperts, akoestisch deskundigen en andere externe bureaus de renovatievariant uit.

Haags college kiest voor Spuiforum

Het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en het Dans en Muziekcentrum Den Haag moet in 2018 aan het Spui zijn deuren openen.

Vergelijkend onderzoek

De uitwerking van de renovatie is geleid door een onafhankelijk projectleider, dhr. D.G. Mans. Deze heeft het ontwerpproces met Neutelings Riedijk Architecten, leden van de Werkgroep Dooievaar+ en gebruikers aangestuurd. Afgelopen maandag liet hij de raad weten dat het plan ver genoeg is uitgewerkt om het schetsontwerp te kunnen vergelijken met het voorlopig ontwerp van het Spuiforumplan. Het college heeft vervolgens het schetsontwerp renovatie en het voorlopig ontwerp Spuiforum onderling vergeleken op negen aspecten die door de raad in juli zijn vastgesteld. In deze vergelijking zijn diverse rapporten en analyses van externe deskundigen betrokken.

Goedkoper en minder risico’s

De vergelijking is vandaag naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Hieruit blijkt dat het Spuiforum significant (ongeveer €7,5 miljoen) goedkoper is, minder risico’s kent, betere exploitatiemogelijkheden heeft en beter in de omgeving past. De exploitatie van de renovatievariant is ongeveer €1,5 miljoen per jaar duurder. Ook de toekomstige bewoners zijn in meerderheid enthousiaster over het Spuiforum.

Impressie van het ontwerp van Neutelings Riedijk architecten. 

De renovatievariant van Dooievaar+ verbindt de bestaande theaters en het oude ministerie gebouw ernaast. Daardoor neemt de renovatievariant ruim 2 keer zoveel grondoppervlak in. Dit leidt tot jaarlijks hogere beheerskosten dan bij de nieuwbouwvariant. Het Koninklijk Conservatorium (KC) wordt gehuisvest in de oude ministeriegebouwen die eigenlijk ongeschikt zijn voor het KC. De plafondhoogtes van deze gebouwen voldoen onder meer niet aan de wettelijke voorschriften voor muziekonderwijs op dit niveau. Om het gebouw wel geschikt te maken, moeten zowel de laagbouw als de hoogbouw grotendeels worden gesloopt.

Sloop

Hierdoor wordt in de renovatievariant van de Dooievaar+ ongeveer twee keer meer gesloopt dan bij de nieuwbouwvariant van het Spuiforum. Dit heeft onder andere effect op de bouwkosten; de renovatie is ongeveer 7,5 miljoen duurder dan nieuwbouw, (181 versus 188,5 miljoen euro). Een second opinion van het bureau Twijnstra Gudde op de kosten voor renovatie bevestigt dit beeld.

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur) is tevreden met de uitkomsten: “Met het besluit om te kiezen voor nieuwbouw aan het Spui komt een einde aan een periode die 7 jaar geleden begon toen de culturele instellingen de urgentie om iets te doen aan de staat van de theaters aan het toenmalige college van bw overbrachten. In de tussentijd heeft er een architectenselectie plaatsgevonden waar ook de stad nauw bij betrokken is geweest. Het Spuiforum levert een enorme economische impuls op. De Haagse culturele infrastructuur, waar ongelooflijk veel creativiteit is waar we ontzettend trots op zijn en waar de hele stad van geniet, is zo ook voor de komende decennia weer toekomstbestendig”.

 

Goed en gedegen ontwerp

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) is trots op wat er in de zomermaanden bereikt is: “Er is in een hele korte tijd een goed en gedegen ontwerp voor renovatie gemaakt én in nauwe samenwerking met leden van Dooievaar+ en de gebruikers. De feiten zijn echter helder: renoveren is duurder en maakt een goede exploitatie ontzettend lastig omdat jaarlijks € 1,5 miljoen meer moet worden uitgegeven. Nu we de feiten kennen, kunnen we door met de sluitsteen bij de ontwikkeling van de binnenstad en een boost geven aan de werkgelegenheid op korte- en lange termijn. Want een mooie binnenstad met een kloppend cultureel hart maakt Den Haag interessant voor instellingen, organisaties en nieuwkomers.”

Een uitgebreide vergelijking van de beide ontwerpen en een toelichting op het ontwerpproces is te vinden via denhaag.nl/cultureelhart.

Bron: gemeente Den Haag

 

Reageer op dit artikel