nieuws

Noaberschap stimuleren in woningplan B+O

Architectuur

Samen met Plaatselijk Belang Linde maakte B+O Landschap en Stedenbouw een uitbreidingsplan voor een erflocatie nabij het dorp Linde, gelegen aan de Vuile Riete. De tien nieuwbouwwoningen kunnen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Door de woningen rondom een erf te situeren wordt het voor Linde kenmerkende ‘noaberschap’ gestimuleerd.

Noaberschap stimuleren in woningplan B+O

Op dit moment is er weinig doorstroom onder de bewoners en trekken de jongeren weg uit het dorp Linde. Vooral onder starters is de vraag naar betaalbare woningen groot. Met de betaalbare starterswoningen wil Plaatselijk Belang Linde de leefbaarheid vergroten.

Noaberschap

Architect Arnoud Olie van B+O presenteerde de plannen dit weekend tijdens de informatiebijeenkomst. Hij situeert de woningen rondom een erf, omdat dit het “meest passend is in deze omgeving. Daarnaast wordt hierdoor het voor Linde kenmerkend ‘noaberschap’ gestimuleerd. Met de diversiteit aan type woningen wordt de doelgroep zo groot mogelijk gemaakt.”

De woningen kunnen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Of het project door middel van CPO wordt gerealiseerd, hangt af van de kopers van de woningen. Zij krijgen hierin alle vrijheid.

Reageer op dit artikel