nieuws

Abdijplein Averbode vernieuwd

Architectuur

Onlangs is het opnieuw ingerichte binnenplein van de Belgische abdij der Norbertijnen in Averbode geopend. OMGEVING cvba uit Berchem ontwierp het nieuwe binnenplein in opdracht van de abdij der Norbertijnen.

Abdijplein Averbode vernieuwd

 

De blikvanger van het vernieuwde plein is de grote waterspiegel. Deze reflecteert onder meer de uit 1134 daterende abdij van Averbode. Aanleiding voor de herinrichting was de slechte staat van de verharding, het parkeergedrag van autobestuurders en de vraag naar rust en eenvoud. Op basis daarvan is besloten het binnenplein opnieuw aan te leggen. De herinrichting besloeg een oppervlakte van circa 5.000 m2: het binnenplein van de abdij en het voorplein, deels onder het poortgebouw.

Ontvangen centraal

In het ontwerp is volgens OMGEVING cvba een homogene en rustige ruimte nagestreefd, een plein dat zijn kracht ontleent aan eenvoud. Het ‘ontvangen’ staat daarbij centraal “met aandacht voor de eerste impressie die bezoekers krijgen als het indrukwekkend perspectief zich net voorbij het poortgebouw ontvouwt”.

Het plein heeft een flexibel karakter door de mogelijkheid het water van de waterspiegel te bufferen. Daardoor ontstaat een besteedbare pleinruimte voor speciale activiteiten. Aan de rand van het plein, voor de pastorij, zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen gehandhaafd voor minder mobiele bezoekers. Voor de abdijwinkel zorgt een groot groen grastapijt voor rust en zijn zitmogelijkheden en fietsenstallingen. De eeuwenoude lindebomen en het wandelpad met historische kasseien langs de omheiningsmuur zijn onaangeroerd in het ontwerp geïntegreerd.

Looplijnen

In het lichtconcept is een relatief donker plein met heldere gevels nagestreefd. Twee lichtstrips van ledverlichting accentueren de looprichtingen.
De vernieuwing van Abdijplein Averbode werd gerealiseerd met ondersteuning van het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

  

Reageer op dit artikel