nieuws

Wie wordt hoofd Design Academy Eindhoven?

Architectuur

Sinds Anne Mieke Eggenkamp haar aftreden als bestuursvoorzitter van de Design Academy Eindhoven (DAE) bekend maakte, gonst het van de geruchten over haar opvolger. De Duitse ontwerper Konstantin Grcic wordt genoemd, evenals de designpublicist Alice Rawsthorn, Piet Hein Eek en de Belgische DAE-docent Jan Boelen. Gezocht wordt een kopstuk uit de designwereld, die een positie in durft te nemen in de almaar uitdijende ‘markt’ van designopleidingen.

Wie wordt hoofd Design Academy Eindhoven?

 

Het vertrek van Anne Mieke Eggenkamp per 1 januari 2013 is het slot van een kort maar hevig drama dat zich deze zomer afspeelde. De positie van Eggenkamp was in augustus onhoudbaar geworden, nadat het college van bestuur bezweek voor de eisen van de drie afdelingshoofden van de Master-opleidingen.

Joost Grootens, Jan Boelen en Louise Schouwenberg legden begin juli hun functies neer toen Eggenkamp en haar rechterhand Igor van Hooff een programma voor onderwijsvernieuwing bekend maakte. Zij noemden dit desastreus voor de opleiding en verweten Eggenkamp een inhoudelijke visie te ontberen. Toen ook de studenten op de hand bleken van deze docenten en weigerden zich in te schrijven voor het nieuwe studiejaar, bond het bestuur in.


Anne Mieke Eggenkamp.

Managers en onderwijskundigen

Grafisch vormgever Eggenkamp werkte al op de DAE sinds 2002, eerst als assistent van Bakker, daarna als docent en bestuurder. Toen Alexander van Slobbe aftrad als artistiek directeur, nam Eggenkamp zowel de zakelijk als de artistieke leiding van de ontwerpopleiding op zich. In die rol presenteerde zij deze zomer een programma waarin managers en onderwijskundigen worden aangesteld als zogenoemde ‘Deans of Education’, waarmee de afdelingshoofden moeten samenwerken.

Boelen, hoofd social design, Schouwenberg, hoofd contextual design en Grootens, hoofd information design, zagen hun rollen daardoor gemarginaliseerd en hun beslissingsbevoegdheden sterk beknot. Tot dan toe was het de taak van de afdelingshoofden om het onderwijs inhoudelijk vorm te geven, door thema’s te kiezen en daarbij passende docenten aan te stellen. Ook selecteerden ze zelf hun studenten en hadden daarbij een grote mate van autonomie.

Artistiek inzicht

Na het vertrek van Gijs Bakker, hoofd van de Masteropleidingen, zwol de kritiek aan. Bakker (70) werkte 25 jaar bij de DAE en gaf Eggenkamp in het Eindhovens Dagblad een veeg uit de pan: “Iedere vorm van artistiek inzicht ontbreekt”. Daarna legden de drie afdelingshoofden hun functie neer en schreven in een open brief dat “er in het huidige college van bestuur al jaren een artistiek directeur ontbreekt met visie op het vakgebied en visie op designonderwijs.” Li Edelkoort, directeur van de DAE van 1999 tot 2009, schreef vervolgens een open brief aan het bestuur waarin zij zich achter de drie afdelingshoofden schaarde.

Toekomst

Voorlopig is de rust op de Design Academy weergekeerd, al liet Boelen weten dat het gedrag van het bestuur aantoont dat zij niet kunnen blijven zitten. “Er zitten niet genoeg ontwerpers in dit bestuur die echt begrijpen wat er toe doet. Dit zal in de toekomst moeten worden besproken.”

Tot 1 januari zal Eggenkamp zich binnen de DAE blijven bezighouden met de portefeuille internationalisering en business partnerships. Ze blijft ook aan als lid namens de DAE van het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Industries Council.

Kopstuk uit de designgemeenschap

De afdelingshoofden wisten het bij hun terugkeer voor elkaar te krijgen dat zij mede bepalen wie de nieuwe artistiek directeur wordt. Discussies binnen het docentenkorps over de opvolger van Eggenkamp spitsen zich toe op wat voor rol deze artistiek directeur zou moeten spelen. De voorkeur heeft het ‘model Li’, een gezaghebbend kopstuk uit de designgemeenschap, die de juiste ontwerpers aan de opleiding weet te verbinden.

Als mogelijke opvolgers worden genoemd industrieel ontwerper Konstantin Grcic, Piet Hein Eek, Alice Rawsthorn en Jan Boelen zelf.

Noot van de redactie:
Suggesties en reacties uit het veld op deze kwestie zijn bijzonder welkom en zullen we aan dit bericht toevoegen. 

Reageer op dit artikel