nieuws

Stuur je ontwerp voor werkomgeving of publieke ruimte in

Architectuur

ARC12 Design is een initiatief van SV Collection en de Architect. Gezocht wordt een ontwerp dat toegevoegde waarde heeft voor de ruimten waarin mensen elkaar ontmoeten en hun werk doen.

Stuur je ontwerp voor werkomgeving of publieke ruimte in

 

 

 

 

Inzending

Gevraagd wordt een ontwerp voor objecten of ruimtelijke oplossingen die geschikt zijn voor gebruik in de werkomgeving en de publieke ruimte. Het ontwerp is innovatief van karakter en vormt een antwoord op thema’s die verband houden met het Nieuwe Werken. Oplossingen kennen een optimale functionaliteit, voldoen aan eisen van gebruik en techniek en zijn industrieel uitvoerbaar en marktgericht. Je ontwerp moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 2011 – 31 juli 2012. Je mag meerdere ontwerpen insturen.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Peter Swinnen, (Vlaams Bouwmeester, voorzitter), Jurrian van Meel (medeoprichter adviesbureau ICOP), Willem van Ast (ARCO) en Richard Hutten. Secretaris van de jury is Harm Tilman (hoofdredacteur de Architect).

Sluitingstermijn

De inzendingen kunnen tot en met vrijdag 31 augustus 2012 worden aangemeld via www.arc12.nl. Daar kunnen ook de gevraagde documenten worden ge-upload.

Inlichtingen

Inlichtingen over de prijsvraagvoorwaarden en wijze van inzenden zijn te vinden op de website www.arc12.nl Ook kun je contact opnemen met de secretaris van de jury, Harm Tilman, hoofdredacteur de Architect, h.tilman@sdu.nl, 070 3780406.

Reageer op dit artikel