nieuws

Deelnemers Studio for Unsolicited Architecture, Design & E-Culture bekend

Architectuur

Het SfA en het Nederlands Architectuurinstituut hebben bekend gemaakt welke teams hun onderzoeksvoorstel mogen uitwerken onder de vleugels van de Studio for Unsolicited Architecture, Design & E-Culture. De drie geselecteerde teams gaan allemaal op zoek naar de wijze waarop het ontwerp het versplinterd landschap van consumenten, probleemeigenaren en pioniers kan samenbinden en vernieuwen.

Deelnemers Studio for Unsolicited Architecture, Design & E-Culture bekend

De selectiecommissie vond de vraagstelling en gekozen onderzoeksopzet van de gekozen voorstellen verrassend en op een actuele manier inspelen op maatschappelijke behoeften. De voorstellen zijn geselecteerde uit vijftig inzendingen.

Self Building Building

Een gebouw dat zichzelf bouwt en door jezelf gebouwd wordt. Dat is het uitgangspunt van het onderzoeksvoorstel ‘Self Building Building’ van Tomasz Jaskiewicz, Lilet Breddels, Alexander Zeh en Karen van der Moolen. Het project beoogt zowel eindgebruikers als opdrachtgevers bij het maakproces van gebouwen te betrekken middels de vertaling van hun wensen in een file-to-factory proces. Dit ‘open design’ principe vernieuwt de interactie tussen opdrachtgever, architect, financier, eigenaar en gebruiker. Het onderzoek moet leiden tot een nieuw bouwparadigma als alternatief voor de gebruikelijke wijze waarop een gebouw of wijk tot stand komt.

Self Building Building: Storytelling Festival 2011 op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord.

Krimp: naar een nieuw perspectief met bestaande stromen

De actuele realiteit van het fenomeen krimp vormt de aanleiding voor het onderzoek ‘Krimp: naar een nieuw perspectief met bestaande stromen’ van Zineb Seghrouchni, Chris Collaris en Anne Seghers. Uitgangspunt van het onderzoek is een realistische bottom-up benadering van de krimpproblematiek die gedragen wordt door burgers en bewoners. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een script waarin door krimp beïnvloede factoren zoals energie of economie, worden verbonden met participerende consumenten om het bewustzijn te activeren en betrokkenheid van bewoners bij de veranderingen te stimuleren.

Krimp: naar een nieuw perspectief met bestaande stromen: krimpgemeente Sas van Gent.

Open Source City

In het voorstel ‘Open Source City’ van Rick ten Doeschate, Mark van der Net en Gerjan Streng stellen zij dat digitalisering de oplossingscapaciteit van de creatieve samenleving voedt en informatie en software voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Het onderzoek spitst zich toe op het oplossend vermogen dat besloten zit in digitale data. Door open data, GIS–technieken, infographics en interactieve simulaties in te zetten om ruimtelijke patronen te analyseren worden innovatieve ruimtelijke scenario’s voor herstructureringswijken ‘ontdekt’. Het resultaat is een groeiend overzicht van ruimtelijke patronen dat op een online platform wordt gepubliceerd, beheerd en uitgebreid.

Open Source City: inzending Schaakbord Ammunitiehaven voor de revitalisering van de gelijknamige buurt in Den Haag.

De teams ontvangen elk een bedrag van 18.000 euro. De voorstellen worden de komende maanden verder ontwikkeld, met ondersteuning van het NAi en het SfA. Door te bouwen aan allianties voor het vervolgtraject worden bovendien de eerste stappen gezet om tot realisatie van de voorstellen te komen. Begin 2013 zullen de teams hun onderzoek en de concrete resultaten presenteren.

Reageer op dit artikel