nieuws

Vaststelling stedebouwkundig plan Stationsplein Oost Utrecht

Architectuur

Het college van Utrecht heeft met het vaststellen van het Stedebouwkundig Plan voor Stationsplein oost en omgeving haar ambitie uitgesproken voor dit deel van het Stationsgebied. Het huidige Stationsplein en de omgeving worden getransformeerd tot een sterk verbeterde openbare ruimte met een volwaardige entree voor zowel station als binnenstad van Utrecht.

Vaststelling stedebouwkundig plan Stationsplein Oost Utrecht

Met dit plan is de samenhang tussen de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte vastgelegd. Leidend hierbij is het Voorlopig Ontwerp van het toekomstige Stationsplein oost en de daarbij behorende inrichting van de openbare ruimte geweest. Het gaat hier om het Voorzetgebouw Hoog Catharijne, de plinten Hoog Catharijne, het toekomstige noord- en zuidgebouw langs het spoor.

Scope

De scope van het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan wordt begrensd door de Catharijnesingel aan de oostzijde, de OVT aan de westzijde, het Smakkelaarsveld aan de noordzijde, en het Moreelsepark aan de zuidzijde.

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

De huidige straat ‘Stationsplein’ vervalt; daarvoor in de plaats komt een verhoogd plein met een fietsenstalling daaronder. De huidige doorgaande autoverkeerroute verdwijnt. Doordat functies vervallen, fietsen inpandig geparkeerd worden en juist de gebouwen ingangen en functies aan het plein krijgen, is er ruim baan voor voetganger en fietsers.

Utrecht 

Zuidkant Stationsplein

Aan de zuidzijde van het Stationsplein oost is ruimte voor taxi’s en zijn kiss ride plekken. Ook de buitenzijde van Hoog Catharijne wordt flink aangepakt. Het geheel nieuwe voorzetgebouw aan het Stationsplein oost zorgt voor meer interactie met het plein, dit wordt versterkt door toevoeging van functies aan de buitenzijde van het winkelcentrum. Ook het noord- en zuidgebouw dragen bij aan de pleinbeleving.

Rabobrug

Het ontwerp van de Rabobrug is aangepast waardoor de aansluiting van de brug rechtstreeks via de Mariaplaats zo de stad in gaat. Op deze manier is de geplande Herenroute voor fietsers sterk verbeterd. Met dit nieuwe ontwerp wordt ook het Moreelsepark heringericht als langzaamverkeersroute richting de Mariaplaats.

Duurzaamheid en vergroening

Duurzaamheid krijgt op verschillende manieren betekenis door het gebruik en de inkoop van duurzame materialen, zoveel als mogelijk hergebruik van gesloopte materialen, zonnepanelen, waterafvoer- systemen, ijs- en sneeuwvrij door inzet van zonne-energie, toepassing van led verlichting en zo veel mogelijk vergroening in de vorm van bomen en gevel- en dakgroen. Behalve duurzaamheidsmaatregelen in de openbare ruimte voldoen de te realiseren gebouwen aan de hoogste criteria van duurzaamheid (een zo hoog mogelijke BREEAM score).

Vanaf nu worden alle ontwikkelingen en bijbehorende plannen getoetst aan dit stedenbouwkundig-plan. Het hele plan is terug te lezen op www.cu2030.nl. De komende maanden wordt doorgewerkt aan de ontwerpen van de Rabobrug en van Stationsplein oost en omgeving.

Reageer op dit artikel