nieuws

Agendatip: De optimistische architect

Architectuur

Aanstaande vrijdag, 9 november, opent in het ABC in Haarlem de expositie ’De optimistische architect: 3 thema’s voor de toekomst’. Hierin toont bureau Kraaijvanger hun visie over transformatie van bestaande gebouwen, alle aspecten van duurzaamheid en de kansen van het nieuwe werken.

Agendatip: De optimistische architect

Nederland verandert; vormgevers en gebruikers van gebouwen zijn op zoek naar een nieuw evenwicht, zo stelt Kraaijvanger. In de visie van het bureau wordt al een decennium lang ‘voorgesorteerd’ op het nieuwe Nederland. Om zich te onttrekken aan de waan van de dag zet dit bureau een stip op de horizon die tegelijkertijd perspectief biedt op huidige opgaven.

Door middel van animatie, schema’s, schetsen, tekeningen en modellen ontstaat een beeld van de interessante uitdagingen, waarbij het bureau laat zien dat hergebruik niet voor nieuwbouw onderdoet. Ook wordt duidelijk gemaakt aan de hand van zogenoemde ‘mock-ups’, modellen, tekeningen en statistieken hoe het nieuwe provinciekantoor Noord-Holland zich tot die grote opgaven verhoudt.

’De optimistische architect: 3 thema’s voor de toekomst’. 9 november – 20 januari 2013. ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47. Op de site volgt in januari meer informatie over de lezing van Dirk Jan Postel.

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel