nieuws

Samenwerking Wageningen en Delft bij landschapsarchitectuur

Architectuur

Wageningen UR en de TU Delft hebben een convenant getekend voor vergaande samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek in de Landschapsarchitectuur. Dat doen ze elk vanuit hun eigen achtergrond, respectievelijk Life Sciences en Building Sciences.

Samenwerking Wageningen en Delft bij landschapsarchitectuur

 

 

Wageningen University verzorgt zowel op bachelor- als masterniveau een opleiding Landscape Architecture and Planning. De TU delft is in september 2010 gestart met een masteropleiding Landscape Architecture als variant op de master Architecture, Urbanisme and Building Sciences.

“Binnen deze masters gaan we samenwerken,” zegt Adri van den Brink. “Hierdoor verbreden en verdiepen we het universitaire onderzoek en onderwijs in de landschapsarchitectuur in Nederland, en geven we studenten een grotere kans om een toegesneden studiepakket samen te stellen.”

“Wageningse studenten kunnen nu een minor stad en stedebouw doen in Delft. TU-studenten kunnen hier onderwijs volgen op het gebied van landschapsecologie, regionale bodemkunde en hydrologie. Ook gaan we samenwerken op het gebied van PhD-onderzoek en aan het ontwerponderwijs op de problematiek van metropolitane landschappen. Een daarop afgestemde module, met onder meer aandacht voor ecologie en de geschiedenis van het cultuurlandschap, zal vanaf het academisch jaar 2013-2014 worden aangeboden.”

De eerste stap op het gebied van de samenwerking is gezet in een gezamenlijke afstudeerstudio over de relatie tussen energietransitie en ruimte in het studiejaar 2011-2012. Deze studio is vanuit beide universiteiten begeleid en omvatte naast landschapsarchitectuur ook andere disciplines. Als de verdere samenwerking succesvol is, bestaat de mogelijkheid om samen een Joint Masteropleiding te ontwikkelen, die deels in Wageningen en deels in Delft zal worden gegeven. Dat sluit goed aan bij de doelstellingen van de Dutch School of Landscape Architecture, het samenwerkingsverband van de Nederlandse opleidingen landschapsarchitectuur en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten. Ook de Academie van Bouwkunst uit Amsterdam en Van Hall Larenstein nemen hieraan deel.

 

Reageer op dit artikel