nieuws

Burgemeester Letschertbrug: een brug met een twist

Architectuur

Queeste architecten heeft een bijzonder brugcomplex opgeleverd over het Wilhelminakanaal bij Tilburg. De Burgemeester Letschertbrug bestaat uit twee tweebaans verkeersbruggen en een ecobrug. Aandacht voor de ecologische waarde en de betekenis van het landschap zijn het uitgangspunt geweest bij het ontwerp.

Burgemeester Letschertbrug: een brug met een twist
Burgemeester Letscherbrug, Tilburg Foto’s gemaakt in opdracht van Spanbeton en Queeste Architecten

De brug heeft een overspanning van 120 m tussen de landhoofden. De brugdelen zijn bekleed met een beplating van composietpanelen voorzien van een golvende vezelstructuur in een zachtgroene kleur.

Queeste architecten heeft de brug opgebouwd uit drie elementen: een verkeersbrug bestaande uit twee identieke brugdelen en een ecobrug. De verkeersbrug bestaat uit een tweebaans rijweg op prefab betonnen liggers met kunststof omkleding. Het ecoduct is opgebouwd uit een stalen constructie omkleed met dezelfde kunststof bekleding en wordt middels vier tuien gedragen door een betonnen pyloon. De ecobrug buigt zowel in horizontale en verticale richting af waardoor hij een dubbele kromming heeft. Voor de berekeningen van de complexe krachtswerking op de brug en de achtertui-loze pyloon is de hulp van Arup ingeroepen.

Kolommen met een functionele draai

De verkeersbruggen rusten aan elke kant van het kanaal op zes ellipsvormige betonkolommen. Deze ellipsen staan op het maaiveld in de lengterichting parallel met het kanaal. Dit bevordert het zicht voor de voorbijganger en de schipper. Ter hoogte van het brugdek staat deze ellips juist haaks op het kanaal. Hierdoor ontstaat een ideale vorm voor de oplegging van de constructie. Het resultaat is een kolom met een dynamische en natuurlijke vorm.

Pyloon

De pyloon is gemaakt van in het werk gestort beton. Hij is gestort in negen unieke kisten van elk drie meter hoog. De totale hoogte van de pyloon ligt op 35 m boven werkpeil. Hij bevat 280 kubieke meter beton en vijftig ton wapeningsstaal. De pyloon is uitgevoerd zonder achtertui, wat zestig ton aan bovenbelasting oplevert.

Reageer op dit artikel