blog

Blog – De gevel gaat circulair

Architectuur

Als start van de Week van de Circulaire economie zijn op 15 januari de vijf transitieagenda’s door de voorzitters gepresenteerd aan de opstellende partners van het Grondstoffenakkoord. Locatie was de Fokker Terminal in Den Haag. De nationale branches voor houten(NBVT), metalen (VMRG) en kunststof gevels (VKG) hebben gezamenlijk een ambitieus plan ingediend bij het transitieteam Bouw.

Het project van de drie branches voorziet in een stapsgewijze aanpak van een lineaire naar een circulaire gevelbouw op basis van een sterke gezamenlijke visie:

“Wij streven vanuit de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ecologie en economie, een efficiënt en effectief materiaalgebruik en materiaalbeheer na. Het effectiever en efficiënter omgaan met grondstoffen is niet alleen een maatschappelijke wens, maar wordt een noodzaak voor bedrijven om op verantwoordelijke wijze te participeren in een moderne samenleving”.

Butterfly diagram

De opzet van het project is gebaseerd op de visie van de Ellen MacArthur Foundation (zie bovenstaand butterfly diagram). Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’. Het butterfly diagram bestaat uit twee delen. Op de rechter helft worden de diverse kringlopen van de zogenoemde technische materialen beschreven. Op de linker helft van het diagram gebeurt hetzelfde voor de organische materialen. Hoe kleiner de cirkel in het diagram hoe groter de toegevoegde waarde. Het stappenplan in het project voorziet in deze logica.

Stap 1

Branche faciliteert terugname en hoogwaardig hergebruik van (secundaire) materiaalstromen en certificeert deze en de bijbehorende ketenpartners. De aangesloten bedrijven garanderen met elkaar terugname van de producten. Het inzamelingssysteem voorziet in een monostroom van ingezamelde stoffen en materialen zodat er hoogwaardig gerecycled en zelfs ge”upcycled” kan worden.

Stap 2

De gevelbouw levert een product/dienst combinatie. Gevels blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Gevelbouwer garandeert terugname van de gevels tegen dagwaarde via het systeem uit stap 1.

Stap 3

De gevelbouw levert product/dienstcombinaties t.b.v. prestatieovereenkomsten. Gevelbouwer levert periodiek onderhoud, vernieuwing en aanpassing aan veranderende gebruiksbehoeften.

Samenwerken

Het unieke van dit circulaire projectvoorstel is dat de drie gevelbranches intensief samenwerken en ieder hun eigen achterban kunnen mobiliseren. Dit project zou als pilot kunnen dienen voor de rest van de bouw in Nederland. De gevelbouw is tenslotte een overzichtelijke en goed georganiseerde sector waar snel grote stappen te zetten zijn op circulair gebied.

Een kabinetsreactie op de plannen zal – als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda – voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarbij zal concreet worden aangegeven wat deze kabinetsperiode kan worden bereikt, door verschillende duurzame initiatieven te versnellen en op te schalen. Wij zijn benieuwd of het enthousiasme van de gevelbranches overslaat naar het kabinet.

 


Meer lezen over VKG architectuurprijs

Reageer op dit artikel