blog

Blog – Stedebouw in vijf stappen. Stap 3: Sociale aspecten van het hofleven

Architectuur

In deze blog laat ik in vijf afleveringen de essenties zien van de workshop ‘stedebouw’ die ik aanbied. In deze aflevering kijken we naar de sociale aspecten van de uitgewerkte ruimtelijke structuur op het niveau van de hof.

Blog – Stedebouw in vijf stappen. Stap 3: Sociale aspecten van het hofleven

Wandelgangen en commentaar

Het uitgewerkte deelplan voor een hof biedt verschillende vormen van sociaal contact. De gele stippellijn in onderstaande illustratie ontsluit de woningen. Deze ontsluiting verbindt groepen van zeven woningen met bijbehorende groepstuinen. 

De gele ontsluiting leidt langs de gemeenschappelijke tuin en kan daardoor ook als wandelgang dienst doen, omdat de bewoners van de aanliggende woningen hier samen langs de groepstuin kunnen wandelen waarbij zij zich een mening over deze tuin kunnen vormen. Waardoor een plan kan ontstaan om de inrichting te veranderen of aan te passen.

Op het niveau van de hof als geheel is ook een wandelgang te onderscheiden, aangegeven door de groene stippellijn. Deze loopt rond het gebied dat de vier groepen delen, zodat men al rondlopend met een hofgenoot kan reflecteren op wat zich op dit niveau afspeelt.

Tussendeuren en onbevangen reflectie

Doordat de vier groepsontsluitingen met elkaar verbonden zijn door tussendeuren, aangegeven door gele ruitvormige symbolen, is het mogelijk om vanuit de eigen woning direct de groepstuinen van de buren te betreden. Een laterale verbinding met de wandelgang van een buurgroep, waar men als belangeloze een buitenstaander vrijelijk kan reflecteren op de tuin van die buurgroep.

Dat ook de hoven zijn verbonden door tussendeuren, laterale verbindingen, is in de vorige episode ter sprake gekomen. In bovenstaande illustratie zijn deze aangegeven door groene ruitvormige symbolen. Deze verbindingen maken contact mogelijk met belangeloze buitenstaanders uit naburige hoven, op het niveau van de eigen hof.  

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Drempels

Ten slotte kan gewezen worden op het drempelgebied, links in het midden van bovenstaande illustratie. Dit is niet de tussendeur, maar eerder de voordeur van de hof, vormgegeven als een overgangsgebied tussen hof en straat. Vanaf deze drempel heeft men zicht op het hogere niveau, het middengebied, de straat. Omgekeerd kunnen passanten op het niveau van de straat een idee krijgen van wat zich afspeelt op het niveau van de hof. Een drempel kan gezien worden als een schakel tussen de niveaus van hof en straat.

Ook een bankje voor de woning, of een veranda, kan zo’n functie vervullen. Zittend voor het huis heeft men zicht op het hogere niveau, in het voorbeeld zelfs op twee niveaus: de groep en de hof. En omgekeerd kan men vanaf de hogere niveaus weer contact kan maken met het lagere niveau van de woning door contact te maken met degenen die zich op de drempel van de woning bevinden.  

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Het hofleven

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Zeven woningen op elke groepstuin. De ontsluiting is een wandelgang. We zien de tussendeuren tussen de wandelgangen.

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Het middengebied op hofniveau, een wandelgang eromheen

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

 Een fietser die zojuist de hof door een tussendeur verlaat (links op de illustratie)

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Op de voorgrond een groepstuin, daar achter het drempelgebied, de officiële voordeur van de hof

Blog Flip Krabbendam Stedenbouw en Betrokkenheid

Drempelgebied op kleiner schaalniveau: het bankje voor de woning

De workshop

In de workshop worden ook andere uitwerkingen van de hoven voorzien voor wandelgangen tussendeuren en drempels. In de volgende aflevering kijken we naar sociale faciliteiten op het middengebied, op het niveau van de straat. 

Reageer op dit artikel