blog

Blog – Veld Volume en Vrijheid – Deel 7 Meer ontmoetingen

Architectuur

In de vorige aflevering hebben we gekeken naar wandelgangen en tussendeuren, kwaliteiten die uitnodigden tot commentaar op wat er gebeurt in het centrum van een schaalniveau en tot het uitwisselen van ervaringen met buitenstaanders. Nu kijken we naar kwaliteiten die uitnodigen tot flaneren en naar drempelgebieden.

Blog – Veld Volume en Vrijheid – Deel 7 Meer ontmoetingen

Flaneren
Het sociale leven dat zich afspeelt op de verschillende schaalniveaus van een stedelijke boomstructuur is er niet om de aanwezigen in de wandelgangen stof tot nadenken te bieden of nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen: sociale activiteiten zijn een voorwaarde voor de betekenis van alle schaalniveaus als sociale context.

Op de hogere niveaus is het echter niet gemakkelijk om contact te maken. Als we kijken naar een speeltuin, dan zien we dat kinderen langs de speelobjecten lopen, flaneren, om er één uit te kiezen omwille van de activiteit of de reeds aanwezige kinderen. Zo fungeren deze speelobjecten als de ‘openbare privéruimten’ die in de vorige aflevering ter sprake zijn gekomen.


Flaneren van het ene naar het andere speelobject

De speelobjecten die als ‘openbare privéruimte’ dienen, vormen tevens de aanleiding tot een gesprek. Dit is ook het geval bij het overstekende pad uit de ‘straat’ van de vorige episode. Zie de linker illustraties hieronder.


Flaneren voor kinderen Flaneren voor volwassenen

Op de rechter illustratie zien we hoe volwassenen kunnen flaneren langs een vuurplaats, een plek om eendjes te voeren, beschutte bankjes onder de bomen en een grasveldje om te zonnen. Daarbij kunnen zij een keuze maken bij welke activiteit en bij welk (beperkt) gezelschap zij zich willen voegen. De aanleiding tot het gesprek is hier weer door de activiteit gegeven.


De Ramblas in Barcelona

Een bekende manier van flaneren kennen we van promenades en boulevards. Denk aan de Ramblas in Barcelona. Hier gaat men langs verschillende terrasjes. Als we die opvatten als kleinschalige ‘openbare privéruimten’ dan is de activiteit die hier plaatsvindt: het kijken naar voorbijgangers, naar flanerenden en misschien ook naar straatartiesten, die beide kunnen fungeren als aanleiding tot onderling contact (of alleen commentaar).

Drempels
Een voorbeeld van een drempel is de veranda of porch is. Een ruimtelijke kwaliteit die uitzicht biedt op de omgeving, waarbij men (vanuit de schommelstoel) voorbijgangers kan groeten of een praatje met ze aanknopen. Zo kunnen bewoners een idee krijgen van hun eigen plek in de sociale context van de woonomgeving.   


Porch life

Omgekeerd kunnen voorbijgangers een idee krijgen van de bewoners en daarmee van wie er zoal deel uitmaakt van de sociale context.

Ook op het schaalniveau van de hof, die we kennen uit vorige episodes, is aan een dergelijke ‘porch life’ gedacht: een overdekt bankje voor de woningen om het leven in de groepstuinen en in de hof te kunnen gadeslaan. En desgewenst een praatje te maken met aanwezigen, die hierdoor weer enig inzicht krijgen in het leven van hun medebewoners.


‘Hof’ met drempels, ‘porches’ voor de woningen


De drempels (D) in de plattegrond

Vervolgens is de hof als geheel voorzien van een drempelgebied. Vanaf hier hebben hofbewoners zicht op het hogere niveau, de straat. En omgekeerd kunnen bewoners vanaf dit hogere niveau weer een idee kan krijgen van het leven in de hof.


Drempelgebied (D) van de hof (met uitzicht op de straat aan de linkerkant)

Steeds kan er een drempel worden vormgegeven waar de opeenvolgende niveaus met elkaar verbonden zijn. Zo kan op het hogere niveau van de straat een drempel ontworpen worden waar deze grenst aan het hogere niveau van de buurt.


Drempel van de straat waar deze verbonden is met aan de buurt

Vanaf hier kunnen straatbewoners uitzien op het buurtleven. Terwijl de bewoners uit de buurt weer een idee kunnen krijgen van wie de sociale context van de buurt vormen. Om contacten op dit wat hogere schaalniveau te faciliteren is er gedacht aan een  ‘openbare privéruimte’ in de vorm van een L vormige bank, links op de voorgrond.

Volgende aflevering
Wat nog rest is een toelichting op de ontsluitingsprincipes die de methode ‘Veld, Volume en Vrijheid’ kan bieden. Daarover meer in de volgende aflevering.

Reageer op dit artikel