blog

Blog – Veld Volume en vrijheid. Deel 3: Volumes

Architectuur

In de vorige episode hebben we gezien hoe wensen ten aanzien van aantallen en configuratie kunnen leiden tot een veldenplan dat de structuur heeft van een boom. In deze episode maken we deze structuur compleet door de volumes toe te voegen die nodig zijn voor de gewenste voorzieningen en door de stapelwijze van deze voorzieningen te bepalen.

Blog – Veld Volume en vrijheid. Deel 3: Volumes

 

Voorzieningen   
Voor de duidelijkheid is het veldenplan dat in de vorige episode als voorbeeld diende hieronder nogmaals afgebeeld.

Het veldenplan met boomstructuur

In dit plan kunnen we nu per schaalniveau bepalen welke voorzieningen hier gewenst zijn en welk volume daarbij gewenst is. We werken hierbij met standaard volumes van 5 x 5 meter, 2,5 meter hoog, in de kleur van het betreffende niveau.      
Ter illustratie vullen we de ZW kwadrant in met 3 standaard volumes voor het witte niveau, het huishouden, 2 voor het gele niveau, de groep en 2 voor het groene niveau, de hof. Zie de voorgrond van de volgende illustratie, waarin alle volumes op het maaiveld zijn geplaatst:

 
ZW kwadrant

Stapelinstructies
Op de achtergrond van de illustratie zien we dezelfde volumes, maar dan gestapeld. Ook dit kan weer gebeuren op grond van de wensen van bewoners. Deze wensen zijn in beeld gebracht door de ‘stapelinstructie’ aan de linkerkant van de illustratie. In dit geval geeft deze aan dat de volumes voor de voorzieningen van de straat (rood), de hof (groen) de groepen (geel) en de woonkamers (wit) zich op de begane grond moeten bevinden terwijl de slaapkamers (ook wit) op de verdieping boven de woonkamers moeten worden gestapeld.   

In de NW kwadrant, zie de illustratie hieronder, zijn de op de voorgrond aangegeven volumes volgens nog een andere instructie gestapeld waarin de woonkamers (wit) boven elkaar zijn geplaatst zijn en boven de groepsruimte (geel). De slaapverdiepingen (wit) bevinden zich nu op dezelfde laag als de woonkamers. 

 
NW kwadrant

Dan de NO kwadrant op de illustratie hieronder: links zien we hoe de gewenste volumes geplaatst zijn op de velden. Rechts daarvan het resultaat volgens de stapelinstructie.

NO kwadrant

Op de illustratie van de ZO kwadrant zijn op de voorgrond weer de gewenste volumes te zien met op de achtergrond de volgens de stapelinstructie gemaakte stapeling. 

ZO kwadrant

De zwarte volumes representeren geen voorzieningen, zij zijn alleen geplaats om de stapeling mogelijk te maken waar de begane grond is vrijgehouden. (NB. Deze ontwerpmethode werkt met low-tech middelen, die net als andere low-tech middelen, zoals viltstiften, 6B potloden en de schetsrol, die door hun onvolmaaktheid ruimte laten voor verschillende uitwerkingen en niet de suggestie wekken dat het al ‘af’ is wanneer het nog maar net begonnen is.)   

Basisstructuur en oplossingsrichting
Het veldenplan vormt samen met de volgens de stapelinstructies geplaatste volumes de ‘basisstructuur’ waar we naar gezocht hebben. Dit is nog geen ontwerp, maar de basisstructuur geeft wel een oplossingsrichting aan. Hierdoor kunnen bewoners, in dit vroege stadium van het ontwerpproces al zien wat de consequenties zijn van de combinatie van hun eisen. De basisstructuur laat misschien kwaliteiten zien die ongewenst zijn, zoals een te grote bouwhoogte of te weinig ruimte op de begane grond. Daardoor krijgen bewoners de kans om hun begineisen aan te passen. Eisen als: ‘Alle slaapverdiepingen boven de woonkamer en alle woonkamers boven de groepsruimte’ maken een gebouw erg hoog. Dat kan aanleiding zijn om een van de eisen te laten vervallen.     

Uiteindelijke basisstructuur 

Volgende episode: vrijheid
De mogelijkheid tot oriëntatie en invulling op basis van bewonerswensen hebben geleid tot de zogenaamde basisstructuur. In de volgende aflevering over de vrijheid die basisstructuren bieden.

Reageer op dit artikel