blog

Kritisch delen

Architectuur

De architectuurstudent ontwerpt, schrijft, schetst en modelleert, krijgt een cijfer en gaat weer verder. De beoordeling van de begeleider is vaak de enige kritiek die de student ontvangt. De AnArchi Architecture Awards wil dit lineaire proces doorbreken. Door studenten stil te laten staan bij elkaars werk ontstaat een kritisch klimaat waarin kennis gedeeld wordt binnen en buiten de faculteit.

Kritisch delen

Dit jaar reikte ons initiatief de eerste Award voor het beste masterproject van het semester aan Jan Konings. Hij nam de prachtige bokaal in ontvangst voor zijn project Jazz Venue aan de Waal in Nijmegen. Ter inleiding aan de award uitreiking stelde Ir. Maarten Willems dat een competitie niet zijn voorkeur had. Ontwerpen hebben een enorme verscheidenheid en zijn daardoor lastig te vergelijken. Hoe kunnen we zeggen dat er één het beste is? Willems’ introductie lijkt het initiatief dan ook af te wijzen, maar raakt juist precies aan de kern van onze ambitie. Het doel is niet het beste project aan te wijzen, het is enkel een middel aandacht te genereren voor de veelheid aan goede studentenprojecten. En dat is gelukt: de competitie droeg zeker aan bij aan de publiciteit; de expositie kreeg meer aandacht doordat er ook door het publiek gestemd kon worden.


Jazz Venue, aan de Waal in Nijmegen, bestaat uit een frame waarbinnen alle functies een plaats krijgen. Het frame is vormgegeven als een betonnen constructie die geopend is naar het uitzicht over de Waal en de stad Nijmegen.” Jan Konings

Jan Konings, de winnaar van de eerste editie van de AnArchi Architecture Awards vertelt dat hij rond de expositie regelmatig discussies hoorde ontstaan tussen studenten waarin ze verschillende kenmerken van projecten probeerden te vergelijken met als doel de juiste keuze te maken voor de publieksprijs. “Het moeten maken van een keuze voor het beste project werkte daarbij als katalysator in de discussie.”


Het evenement

Catalogus aan ontwerpoplossingen

Niet enkel het eindresultaat staat tijdens de AnArchi Architecture Awards centraal, maar juist ook het proces: hoe kom je tot een ontwerp, welke middelen zet je daarvoor in en hoe vertel je met welke media je verhaal? Deze vragen worden iedere maand gesteld door middel van laagdrempelige ontwerpwedstrijden. De ‘beste’ maquette, de ‘beste’ schets en de ‘beste’ render competities resulteren in een arsenaal aan uiteenlopende tekeningen, foto’s en modellen die als inspiratiebron dienen voor de student. Juryleden uit de praktijk vragen we om een goede toelichting te geven op hun beoordeling. Dit blijkt een tweeledig doel te dienen. Het stelt aan de student de vraag centraal: waarom doe je het op de manier dat je het doet. Daarnaast toont het werk ook de beroepspraktijk met welke vraagstukken de studenten bezig zijn.


De ‘Beste architectonische schets’ door Tamar Tsanava.

Academisme

Een hoger doel waar de Awards naar rijkt is dan ook het gat een klein beetje te dichten tussen de academische omgeving en de realiteit van het architectenbureau. De Beroepservaringsperiode en de herziende wet op de architectentitel weerspiegelen dit algemene gevoel van discrepantie. Wederzijds begrip zou kunnen bijdragen aan een goede sfeer waarin academici en studenten elkaar en de beroepswereld inspireren en reflecteren.


“Midden in de betonnen constructie hangt de grote concertzaal, die daardoor zichtbaar is vanuit alle hoeken van het gebouw. Onder de grote zaal bevindt zich een terras waar in de zomer aan het water openluchtconcerten kunnen worden gegeven, met hoog water loopt dit terras onder en komt de Waal het frame binnen.” Jan Konings

Architectuurkritiek

Delen van het eindresultaat alleen is niet genoeg. Het gaat juist om het delen van kritiek. Daarmee sluit de AnArchi Architecture Awards aan op de vaak gehoorde kritiek op (het gebrek aan) architectuurkritiek. De vraag is dan ook niet wie de komende jaren de winnaars worden van het evenement, maar hoe de studenten een scherpe kritische houding weten aan te nemen ten opzichte van het architectonische ontwerp.

De AnArchi Architecture Awards is een initiatief van de studievereniging AnArchi, van de master Architecture binnen de Faculteit Architecture, Building and Planning op de Technische Universiteit Eindhoven. Wij proberen, gelijk aan de Archiprix voor afstudeerprojecten, studentenwerk uit de master Architecture van een kwalitatief hoog niveau aan de wereld te tonen. Ons initiatief reikte te dit jaar de eerste Award uit aan het beste masterproject van het semester op 1 april 2015. Jan Konings nam de prachtige bokaal in ontvangst voor zijn project Jazz Venue aan de Waal in Nijmegen.

De eerste Award voor het ‘Beste project’ werd gejureerd door Joost Ector, Sander Woertman en Philippe Rol. Het initiatief bestaat uit Martin Buil, Joeri Sowka, Thijs van Tetering, Marieke de Vries en Erik Zonneveld. Foto’s door Valentijn Kersten. www.anarchi.cc/aaa

Reageer op dit artikel