blog

B-nieuws meldt benoeming decaan, in poging onverschilligheid te doorbreken

Architectuur

De B-nieuws die afgelopen donderdag bij mij in de bus plofte, lijkt als twee druppels water op de B-nieuws die ik de week daarvoor op de Delftse Faculteit Bouwkunde had mee gegrist. De overeenkomsten tussen beide magazines in formaat en vormgeving zijn treffend. Toch verschilt de subversieve inhoud en toon van de laatste geheel van de eerste. Breekt op Bouwkunde opnieuw de revolutie uit?

B-nieuws meldt benoeming decaan, in poging onverschilligheid te doorbreken

De door de post bezorgde B-nieuws: business as usual. ‘All about the MSc1 studies’ staat op de cover. Aan het woord komen docenten die de opgave van het door hen verzorgde onderwijs in de masterfase toelichten. Vervolgens vertellen een of twee studenten wat ze van de studio vinden en wat ze ervan hebben geleerd. Iedere pagina is geïllustreerd met een beeld; nu eens een plan, dan weer een foto van de studio.

Samen met elkaar geven de artikelen een fascinerend beeld van het onderwijs dat in Delft wordt aangeboden. Wat opvalt is de enorme verscheidenheid aan opgaven en benaderingen die in Delft worden gegeven. Een bepaalde lijn valt op grond van wat je in B-nieuws leest, in dit onderwijs niet te ontdekken.

Nieuwe generatie

Dan de andere B-nieuws die ik vorige week op de Faculteit vond. Cover story is de benoeming van Carlotta Perez tot decaan van de Faculteit Bouwkunde. Middenin het blad wordt ze geïnterviewd. Op de vraag hoe ze de faculteit wil gaan veranderen, antwoordt Perez: “Een van de belangrijkste functies van de faculteit is het opleiden van jonge creatieve mensen. Zij zijn de nieuwe generatie. Zij zullen ons de nieuwe gouden tijd in moeten leiden. Daarom moeten we een experimentele cultuur op de faculteit ontwikkelen, waar studenten en staf hun eigen ideeën kunnen volgen, en waar studenten altijd meer willen leren. De grootste bedreiging voor zo’n cultuur is onverschilligheid.”

 

Grijze ei

U zult nu wellicht denken, wie is Carlotta Perez? Waarom heb ik afgelopen week niet meer gehoord over de benoeming van deze mevrouw op deze toch zo belangrijke post? Het antwoord is simpel: deze B-nieuws is een alternatieve versie van het reguliere Faculteitsblad. Vormgegeven in het kenmerkende grid van de reguliere B-nieuws. Gemaakt door een club mensen die schuil gaat achter het pseudoniem van het Grijze Ei. Als je het nummer leest, worden de kritische bedoelingen van de makers duidelijk.

Liefde en onverschilligheid

Zo schrijven ze over het ontbreken van een klimaat op de faculteit dat een academische, kritische manier van denken ondersteunt. Voor ons, schrijft het Grijze Ei, “betekenen academische groei en innovatie niet dat je bang moet zijn om vergissingen te begaan, dingen lelijk te maken, te experimenteren, te vallen en weer op te staan. Om kritiek te leveren en bekritiseerd te worden. Bekritiseren, niet verwijten – een essentieel verschil. Door te bekritiseren, vieren we wat we hebben, en proberen we dat zelfs te verbeteren. Misschien zelfs om het te beschermen tegen het inslaan van een verkeerde richting. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid.”

Pleidooi voor kritiek

Wie achter het grijze ei schuil gaat, is mij niet bekend. Evenmin is duidelijk waarom noch zij noch hun sympathisanten hun identiteit niet bekend willen maken. Een revolutie zou ik het niet willen noemen. Maar het pleidooi voor kritiek is me uit het hart gegrepen. Volgens mij is op dit moment meer dan ooit behoefte aan kritiek.

Kritiek vertelt immers hoe architectuur van A naar B kan gaan: hoe architectuur door architecten wordt gemaakt, hoe ze door het publiek wordt ontvangen, hoe ze de geschiedenis doortrekt en waarmee ze de toekomst vormt. Alleen samenwerking en betrokkenheid kunnen architectuur verder brengen.

Lees hier de alternatieve B Nieuws.

Reageer op dit artikel