blog

Koolhaas en de dood in Venetië

Architectuur

De komende zomer zal de door Rem Koolhaas gecureerde architectuurbiënnale van Venetië in het teken staan van de ‘Fundamental Elements’ in de architectuur. Er zal aandacht zijn voor ramen, deuren, muren, daken en liften. Aan hedendaagse architectuur zal slechts zijdelings aandacht worden besteed; de reflectie op het vak en de ontwikkelingen in de laatste honderd jaar staan centraal. Inhakend op dit thema bedachten Alison Killing en Ania Molenda een tentoonstelling over een ander fundamenteel aspect van de architectuur, namelijk de rol die ze vervult in relatie tot de dood. Om de tentoonstelling in Venetië te kunnen tonen, startten ze een Crowdfunding-campagne.

Koolhaas en de dood in Venetië

Wie het fijne wil weten van de tentoonstelling ´Death in Venice´, kan de campagnepagina op de crowdfunding-website Kickstarter bekijken. Er is ook een bijbehorende video die het plan helder uitlegt. Kort samengevat stellen de organisatoren dat de dood een relevant thema is voor iedereen. We sterven allemaal op een dag, hoe en waar dat gebeurt is een belangrijk en veelbetekenend onderdeel van elke cultuur. Voor architecten en stedebouwers is het belangrijk om een hedendaagse visie op de dood en overlijden te formuleren. Doel is het creëren van betere plekken die met deze fundamentele fase in ieders leven samenhangen.

 

Eerste moderne gebouwtype

Toen het thema voor de architectuurbiënnale bekendgemaakt werd, raakten Alison Killing en Ania Molenda geïnspireerd door de mogelijkheden die het door Rem Koolhaas geformuleerde thema bood om te reflecteren op fundamentele eigenschappen van de architectuur. Ze vroegen zich af wat de rol van de moderne architectuur de afgelopen jaren is geweest in het goed inbedden van de rituelen rondom de dood in de maatschappij. Je zou immers kunnen stellen dat het ziekenhuis in al haar functionaliteit het eerste voorbeeld is van een modern gebouwtype.

Dood onderbelicht thema

Terwijl de dood ontegenzeggelijk haar stempel heeft gedrukt op bepaalde aspecten in de architectuur en stedebouw, is het in de vakinhoudelijke discussies vaak onderbelicht. De tentoonstelling wil daar verandering in brengen. Het idee is de tentoonstelling te laten starten in Venetië als een onafhankelijk evenement. In verband met de kosten begint de tentoonstelling op 4 juni en zal ze slechts een week te zien zijn. Hierna zal tentoonstelling andere steden aan doen. Op elke locatie zullen debatten worden georganiseerd om het thema handen en voeten te geven. In samenwerking met LUST, een multidisciplinair grafisch ontwerpbureau is een interactieve tentoonstelling ontworpen.

Fotocollage uit de ‘Atti Fundamentali’ serie van Superstudio, 1972.

Steun de tentoonstelling!

Bovenstaande is allemaal hartstikke leuk. Zo leuk, dat je bijna zou vergeten dat er nog geld opgehaald moet worden om het werkelijkheid te laten worden! Dus haast je naar de Kickstarter-pagina en doneer. In ruil voor je steun hebben Alison en Ania leuke vergoedingen bedacht. Zelf ben ik gegaan voor de art prints. En de zelfgemaakte cake die ik thuisbezorgd krijg.


Ziekenhuismaquette, 1933. Met dank aan The Wellcome Library

 

Reageer op dit artikel