blog

Stedelijk maatwerk

Architectuur

Architecten werken voor unieke opdrachtgevers, op unieke locaties en binnen een unieke context. Dat is voor de komende jaren in de sterk gekrompen markt voor veel architecten het wenkend perspectief. De komende jaren zullen ze vooral huizen op maat bouwen, toegesneden op individuele woonwensen, is de verwachting.

Stedelijk maatwerk

 

 

Demografische ontwikkelingen

Gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland is het de vraag of dit zo zal blijven. De bevolking zal in 2040 zijn gegroeid tot 17,7 miljoen inwoners. Al deze mensen hebben een andere of nieuwe woning nodig, omdat ze trouwen of scheiden, kinderen krijgen, een nieuwe baan aannemen en verhuizen, of ouder worden.

Onzichtbaar verlangen

Deze woningen worden op dit moment niet gebouwd. Sterker nog, de huidige financiële ‘deadlock’ houdt de vraag naar deze woningen vrijwel onzichtbaar. Wat de redenen hiervan ook zijn, het kan niet anders of eens zal deze vraag aan de oppervlakte komen.

2 miljoen woningen tot 2040

Vorige week modereerde ik op Bouwbeurs in Utrecht een sessie op de beurs, waarop onder andere de demografische ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het bouwen en de samenwerking in de bouw aan de orde kwamen. Rudy Uytenhaak rekende voor, dat wanneer de bevolking de komende 25 jaar toeneemt met negen procent en de gemiddelde woningbezetting afneemt met elf procent, dan in 2040 twintig procent meer woningen nodig is. Bovendien is te verwachten dat de gemiddelde woninggrootte verder zal toenemen.

Toekomstige woningvraag

Dat betekent dat tot 2040 tussen de 1,5 en 2,2 miljoen woningen aan de voorraad zullen worden toegevoegd. Deze cijfers zetten de vraag op scherp wat de woningopgave is, welke producten de bewoners willen en op welke manier hierop kan worden ingespeeld.

Industriële woningbouw

Hoe dit zal uitpakken, valt met geen mogelijkheid te zeggen. Een ding is zeker, met PO of CPO zal men het bij deze opgave niet redden. De vraag ligt dieper: is het straks mogelijk goede geprijsde woningbouw te realiseren die inspeelt op de woonwensen van de gebruikers. De vraag van geïndustrialiseerde woningbouw is daarmee terug op de agenda.

Wonen in hoge dichtheden

Op dit vlak heeft Nederland een lange traditie die teruggaat tot de grootschalige, seriematige woningbouw van na de Tweede Wereldoorlog. Deze buitenwijken vormden destijds een oplossing voor tal van gezinnen, maar biedt geen aanknopingspunten meer voor toekomstige oplossingen. Uitdaging nu is de woningvraag in de stad te accommoderen. Een nieuwe leefwijze – wonen in hoge dichtheden – ligt daarmee in het verschiet.

Een fascinerende opgave die om stedelijk maatwerk vraagt. Architecten zijn als geen ander in staat deze uitdaging van stedelijke massawoningbouw op te pakken en in nauwe samenwerking met producenten uit te werken.

Reageer op dit artikel