blog

Leven in ‘the cloud’

Architectuur

Toen ik in de jaren zeventig bouwkunde studeerde aan de TH Delft, was informatie een schaars goed. Ik herinner me nog heel goed de opwinding die ik voelde toen Jean Leering in Eindhoven de tentoonstellingen Bouwen 20 – 40 (1971) en De Straat. Een vorm van samenleven (1972) organiseerde. En in die zelfde tijd keken we iedere twee weken uit naar TABk, niet lang daarna Wonen TA/BK, het activistische blad van Ruud Brouwers. Dat mechanisme bleef heel lang bestaan en was de kurk waarop later bijvoorbeeld ook bladen als Archis en de Architect dreven.

Leven in ‘the cloud’

Op dit moment is de situatie totaal anders. Informatie en kennis zijn in overvloed aanwezig en komen digitaal op ons af via video, muziek, spel en boeken. Dankzij allerlei apparaten zoals tablet en laptop en uiteenlopende ‘streaming’ diensten als Netflix, Spotify en Oyster beschikken we nu over oneindig veel meer mogelijkheden om te kijken, lezen, spelen en luisteren. De hoeveelheid content die via ‘the Cloud’ wordt ontsloten, is welhaast oneindig.

Tijdschriften

Enkele weken geleden organiseerde ik een rondetafelgesprek met Thomas Rau. Aanleiding hiervoor was de toekenning van ARC13 Oeuvreprijs aan Thomas Rau. Voor de begeleidende publicatie in ‘de Architect’ wilde Thomas echter niet een essay schrijven maar het debat aangaan over de huidige patstelling waarin ons land lijkt te verkeren en de kansen en mogelijkheden die er zijn voor nieuwe ideeën en oplossingen.

TurnToo De twee cycli van Turn too

Voorafgaande aan dit rondetafelgesprek had Thomas Rau vijf prikkelende stellingen geformuleerd waarvan de eerste was dat “deze eeuw de eeuw wordt van immateriële waarden”. Voor de discussie schoven Klaas van Egmond (UU), Jeroen Troost (BAM Utiliteitsbouw), Huib Boissevain (Annexum) en Friso de Zeeuw (TU Delft) aan. Wat later voegde de door de novemberstorm vertraagde Thomas Steiner (Triodos Bank) zich bij dit gezelschap.

Het leidde tot een verhit debat, na te lezen in de novembereditie van de Architect die morgen dinsdag 26 november in de Kuip te Rotterdam bij de uitreiking van de ARC13 Awards wordt gepresenteerd. Wat mij echter opviel is dat de queeste naar duurzaamheid en het leven in ‘the cloud’ opvallende parallellen kennen. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van bezit naar performance die Thomas Rau in de architectuur bepleit, maar die ook het verdienmodel vormt onder de streaming diensten waarvan we steeds vaker gebruik maken. Ook ideeën over recycling kom je in toenemende mate op beide gebieden steeds vaker tegen.

 Buckminster Fuller 

Richard Buckminster Fuller, Spaceship Earth

Pas toen ik afgelopen weken met enkele ontwerpers sprak die op dit moment aan nieuwe opgaven werken, realiseerde ik me dat deze ideeën ook in de ontwerpende disciplines aan het oprukken zijn. We beginnen de wereld van voor 2008 langzaam achter ons te laten. De omgeving of het milieu is al lang niet meer de passieve, statische of historiserende context waarin het architectonische object zich voegt, maar is in de huidige praktijk onderwerp van het ontwerpen zelf geworden.

 

Reageer op dit artikel