blog

Architectuur in dienst van de samenleving

Architectuur

De conjunctuur waarin de architectuur als gevolg van de crisis is komen te verkeren, noopt architecten hun plek in de totstandkoming van de gebouwde omgeving opnieuw te bepalen. Een oproep!

Architectuur in dienst van de samenleving

 

 

 

Voor wie het heeft gemist, de publicatie en presentatie van de Architectuurnota enige weken geleden liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de architectuur staat er geheel alleen voor en zal het de komende tijd helemaal zelf moeten doen. Van de zijde van de overheid hoeft ze geen ondersteuning meer te verwachten.

Positie bepalen

Architectuur zal daarom opnieuw haar positie in het proces van totstandkoming van de gebouwde omgeving moeten bepalen en versterken. Ook is het absoluut noodzakelijk dat de branche als geheel erin slaagt haar eigen inkomsten te verhogen. Op dit moment is ze verliesgevend, door het gecombineerde effect van een schrijnend gebrek aan opdrachten met een heftige onderlinge concurrentie op prijs.

Bij iedere poging haar verdienmodellen te verbeteren zal de architectuur echter diezelfde overheid weer tegenkomen. Het door de overheid gepromote model van aanbesteden vraagt van de branche als geheel een investering die de waarde van het eindproduct vele malen overschrijft. Bovendien worden nieuwkomers, i.c. jonge architecten, in dit model buitengesloten. Oneerlijker kan het haast niet.

Weinig vooruitgang

Hier is dus veel werk aan de winkel en het is frustrerend te zien hoe weinig vooruitgang de branche tot nu toe op dit punt heeft geboekt. Om dat te doorbreken, zou de architectuur tegelijkertijd harder moeten werken aan het verhogen van haar draagvlak in de samenleving. Wat wordt op dit moment van de architect verwacht? Welke positie kan hij of zij innemen in het totstandkomingsproces van de gebouwde omgeving?

Ik ben ervan overtuigd dat architectuur niet meer kan opereren vanuit de noties die ze de afgelopen periode heeft aangehouden. Architectuur 3.0 zal zich opnieuw moeten positioneren in het hart van de samenleving. Architectuur is per definitie dienstbaar, de vraag is alleen aan wie en aan welk ideaal.

Vragen, vragen, vragen

Ze zal daarom een antwoord moeten vinden op vragen als: Voor wie ben je aan het werk en wat verwacht je daarvan? Kan de architectuur zich op een andere manier verhouden tot de kwesties die leven in Nederland? Blijf je werken vanuit de architectuur zelf om deze opgaven aan te pakken? Of verkies je juist te opereren vanuit en binnen een sociale beweging?

Ik stel het zeer op prijs als jij je antwoord(en) op deze vragen naar mij wilt mailen op h.tilman@sdu.nl Je krijgt gegarandeerd antwoord en de resultaten worden verwerkt in het januarinummer van de Architect.

Reageer op dit artikel