blog

Wat renovatie van architecten vraagt

Architectuur

De komende periode zal een belangrijk deel van de opgave renovatie en aanpassend hergebruik van de bestaande bouwvoorraad zijn. Een groot deel van de investeringen in de bouw zal de komende periode in deze sector plaats vinden. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Wat renovatie van architecten vraagt
SONY DSC

 

 

 

Woningen gaan we aanpassen vanwege energieverbruik en kostenbesparing. Doelgroepen zijn ook opdrachtgevers die het gebruik van hun gebouwen willen veranderen, die bijvoorbeeld een woonfunctie in een kerkgebouw willen realiseren. Veiligheid betekent dat we gerechtshoven en straten anders gaan inrichten. De vergrijzing leidt ertoe dat gebouwen worden aangepast. Maar ook scholen zijn bezig met de vraag hoe kinderen leren en hoe leraren onderwijzen. In de sector van hospitality maakt renovatie de grootste bulk van het werk uit.

Wat betekent dit voor jou als architect? Naar mijn gevoel in ieder geval de volgende drie dingen.

1: Je zult veel meer dan je gewend was strategisch te werk moeten gaan. Maak je opdrachtgevers duidelijk dat ontwerpen geen kostenpost of een frivool gebruik van geld is. Laat zien dat jouw ontwerpactiviteit waarde toevoegt aan gebouwen. Ontwerp en gebruik zijn de meest productieve investeringen die een opdrachtgever kan doen. Als je een renovatieplan maakt voor een woongebouw, maak dan bijvoorbeeld ook je opdrachtgever duidelijk wat het hem kan opleveren als je hem een (betaald) advies uitbrengt over zijn gehele portefeuille.

2: Marketing wordt superbelangrijk. De tijd dat de vorm uitdrukking moest zijn van de functie, ligt al ver achter ons. Maar ook gaat het in de marketing van je architectuur niet meer om aspiraties. Opdrachtgevers zijn op dit moment niet meer geïnteresseerd in icoongebouwen, dat wil zeggen gebouwen die laten zien wat de opdrachtgevers hebben bereikt of waar ze de aandacht op willen vestigen. Het maatschappelijke onbehagen over dit soort gebouwen is daarvoor te groot.
Ook is de maatschappelijke vraag aan het veranderen. Mensen beginnen de natuur, de toekomst en de samenleving op waarde te schatten. Het gaat niet meer om functies of om aspiraties maar om betekenissen. Het gaat om architectuur die telt voor mensen. Het gaat niet meer om gebouwen die laten zien dat hun bezitters zijn gearriveerd.
Dit betekent voor jou in eerste instantie dat je als architect de samenleving, de natuur en de stad geen schade mag berokkenen. Maar veel belangrijker is dat je als architect een positieve invloed moet hebben op de kwaliteit van het leven. Het moet mensen op een authentieke manier beter afgaan. Architectuur moet het potentieel van mensen verbeteren.

3: De branche als geheel zal het initiatief moeten nemen bij de innovatie van de bouw. Dat is wat de overgang naar de 21ste eeuw van architecten verlangd. De huidige bouw is niet afgestemd op de opgaven die in het verschiet liggen. Door Europese regelgeving, afname van nieuwbouw ten gunste van herstructurering en renovatie en de verschuiving van huur naar koop staan de oude, twintigste eeuwse instituties onder druk. Om de overgang te maken naar de 21ste eeuw hebben we instituties nodig die mensen ten goede komen.

  Voor de herinrichting van het HAKA gebouw deed Doepel Strijkers Architects onderzoek naar materialenstromen afkomstig uit sloopwerkzaamheden in de omgeving. De geïnventariseerde materialen zijn verwerkt in functionele onderdelen van het interieur, zoals de entreebalie, de vergaderruimtes en de wand van het auditorium.

Reageer op dit artikel