blog

Heeft architectuur baat bij leaks?

Architectuur

Het voorbeeld van Wikileaks krijgt navolging. Denk bijvoorbeeld aan de Palileaks en de Greenleaks. Het lekken van geheime documenten lijkt een poging om gevestigde machten aan het wankelen te brengen en transparantie af te dwingen in politieke besluitvorming. Zijn er instituten in de architectuurwereld die vragen om een dergelijke rigoureuze behandeling?

Heeft architectuur baat bij leaks?

 

De tijd dat een leider de macht bij gratie van God ontving, is lang voorbij. Tegenwoordig krijgen regeringen een mandaat van het volk dat ze besturen. Dit gebeurt op basis van vertrouwen. Zolang dat vertrouwen niet wordt geschaad, is er geen vuiltje aan de lucht. Regeringen worden verondersteld de belangen van hun burgers te behartigen. Maar regeringen handelen soms uit eigenbelang. Daarmee schaden ze het vertrouwen dat in hun is gesteld. Een manier om deze vertrouwensbreuk te maskeren, is het manipuleren van informatie. Dat gebeurt door deze achter te houden of zo te verpakken dat niemand erachter komt hoe het werkelijk in elkaar steekt. Door deze informatie ongeredigeerd openbaar te maken, meent Wikileaks oprichter Assange het volk duidelijk te maken aan welke machten ze hun vertrouwen hebben geschonken en ze te doen heroverwegen of dat terecht is.(noot 1)

In de Nederland zijn er meerdere instituten die de belangen van architecten vertegenwoordigen. Deze instellingen draaien op subsidiegelden of op contributies, waardoor ook hier de vraag van belang is, of ze doen wat er van hun wordt verwacht. Door open te zijn over doelstellingen, behaalde resultaten en lopende onderhandelingen met relevante partijen, kunnen instellingen aan hun doelgroepen tonen dat ze doen wat ze verondersteld worden te doen en kan iedereen beoordelen of dit voldoet aan de verwachtingen. Nu publiceren alle instellingen rapporten, jaarverslagen en nieuwsberichten. Maar al deze informatie passeert een filter dat wordt gecontroleerd door de instellingen zelf.

Nu de crisis menig architect confronteert met de beperktheid van fondsen en nu subsidies tot een minimum zijn teruggeschroefd, is het relevant na te gaan of het geld wat bovengenoemde instituten ter beschikking staat, effectief wordt ingezet en of dit wordt gebruikt om doelen te bereiken die primair de belangen van de architectuurpraktijk dienen. Net als Wikileaks zou een volledig transparante informatiestroom wenselijk kunnen zijn.

Aan de lezer van dit verhaal laat ik graag achter met de volgende vragen, reacties worden op prijs gesteld:

  • Is er behoefte aan een nieuwe ordening van belangenorganisaties?
  • Zo ja, kan dit worden gerealiseerd via geëigende kanalen of moet er op grote schaal gelekt worden zodat de doelgroep zelf kan beoordelen waar de schoen knelt en er radicale verschuivingen in het veld kunnen plaatsvinden?

 

Noot 1. Uiteraard ben ik me bewust van de keerzijde van Wikileaks. Wikileaks heeft een eigen agenda die ze realiseert door te kiezen wat ze op welk moment waar lekt. Daarnaast heeft Wikileaks ook haar filters: de journalisten. En die zijn op zoek naar nieuws. Slechts wat controverse oproept, vindt zijn weg naar het grote publiek.

 

Reageer op dit artikel