blog

Engelse toestanden

Architectuur

Afgelopen week ontstond in Engeland de nodige ophef over uitspraken van onderwijsminister Michael Grove. Hij had gezegd voortaan geen architecten die prijzen hadden gewonnen te vragen een school te ontwerpen. De minister noemde in zijn aanval de gelauwerde architect Richard Rogers expliciet bij naam en beschuldigde de professie ervan rijk te worden op kosten van de belastingbetaler.

Engelse toestanden

 

 

De verontwaardiging onder architecten was groot. In de vele reacties werd ook de RIBA niet gespaard. Deze zou zich moeten schamen voor haar lauwe reactie op de minister. Zij zou veel meer moeten doen, was de teneur op internetfora en websites.

Zover is het in ons land nog niet, maar duidelijk is dat we hierop niet zitten te wachten. Architecten zijn meer dan pure dienstverleners en om Engelse toestanden te voorkomen, dienen ze dringend hun toegevoegde waarde voor opdrachtgever en samenleving in brede zin duidelijk te maken. Dit is niet alleen een zaak van individuen of bureaus, maar een opgave die met voorrang branchebreed moet worden aangepakt.

Veel vraagstukken

Vanuit het oogpunt van klimaat en energie blijft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Ook moeten architecten oplossingen aandragen voor vraagstukken zoals de huidige kantoorleegstand, de verstedelijkingsdruk op de Noordrand en Gelderland en de daardoor optredende krimp in Limburg, Groningen en Zeeland. Architectuur zal zich moeten focussen op vergrijzing, immigratie en tweedeling. De ruimtelijke ordening, innovatieve gebouwtypologieën en vernieuwende bouwtechnieken, vereisen de inbreng van architecten.

Opnieuw ontwerpen

Wat hierbij opvalt, is dat het ontwerpen zich verdiept en verbreedt. Alle handelingen die tegenwoordig worden verricht bij het maken van een gebouw, zoals plannen, calculeren, uitvoeren en op de markt brengen, zijn steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden. Ook breidt de betekenis van het ontwerpen zich uit. Het heeft niet alleen meer betrekking op details, maar strekt zich uit tot steden, landschappen, landen, culturen en natuur. Alles moet opnieuw worden ontworpen.

Potentieel is er dus ontzettend veel werk voor architecten.

Alleen als de branche erin slaagt met kracht haar toegevoegde waarde voor het voetlicht te brengen, kan ze dit potentieel verzilveren en sterker uit de crisis te voorschijn komen. Hier ligt een mooie taak voor de brancheorganisaties.


Tijdens de Bouwbeurs 2011 in Utrecht modereer ik in het Bouwhuis van dinsdag tot donderdag, iedere ochtend om 11.30 uur, architectensessies waarin aandacht wordt besteed aan enkele van de bovengenoemde thema’s: krimp (dinsdag), herbestemming en verduurzaming (woensdag) en industrieel bouwen (donderdag). Voor meer informatie over inhouden en sprekers, zie www.BouwHuis2011.nl

Reageer op dit artikel