blog

Natuur for sale

Architectuur

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de aanleg van het Oostvaarderswold toch doorgaat. Door de Oosvaardersplassen te verbinden met het Horsterwold in Zeewolde ontstaat een natuurgebied zo groot als Texel. In het door de provincie gepresenteerde plan wordt rekening gehouden met investeringen door private partijen.

Dat is goed nieuws voor de natuur die immers hard is getroffen door het huidige beleid van het kabinet Rutte. Dankzij de provinciale koelbloedigheid wordt de EHS gered, door de verbinding tussen de Oostvaardersplassen, de Veluwe, de Gelderse Vallei en het Duitse Reichwald. Maar minstens zo interessant is de vermaatschappelijking van de natuur die het provinciale plan behelst. Nu de centrale overheid afhaakt, moet voor natuur op zoek worden gegaan naar nieuwe partijen.

Ook Rotterdam is naarstig op zoek naar nieuwe inkomensbronnen voor natuur. Afgelopen week meldde het AD dat deze gemeente uitzichtbelasting als een van de mogelijkheden ziet voor de bekostiging van nieuwe natuur. Ook is ze bezig beleggers te benaderen. Omdat dezen geld kunnen verdienen in horeca en wellness, zouden ze willen participeren. Ten slotte zijn boeren welkom die overschakelen op biologische landbouw en die fiets- en voetpaden op hun erf toelaten.

Rotterdam is ervan overtuigd dat de natuurgebieden er hoe dan ook moeten komen. In AD zegt D66 wethouder Alexandra van Puffelen: “De geplande natuurgebieden zijn heel belangrijk voor de inwoners. Mensen moeten dichtbij huis erop uit kunnen in de natuur. Ook is zo’n buffer belangrijk voor het milieu.”

Toch kan de impact van het centrale beleid niet worden onderschat. In een naar de Volkskrant uitgelekte notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) staat dat de kwaliteit van de natuur afneemt door het huidige kabinetsbeleid. Ook de biodiversiteit staat op het spel. Door het nieuwe beleid zullen volgens de onderzoekers meer soorten sneller verdwijnen.


Onix, tuinhuis, Groningen

In dit opzicht loont het naar buitenlandse steden te kijken. Los Angeles is de meest private stad ter wereld, maar ook de stad met de grootste biodiversiteit. Dit pleit ervoor onze steden compact te maken en de open ruimten binnen en buiten de stad in te richten met volkstuin complexen. Deze bieden stedelingen voor weinig geld immers de mogelijkheid uit de stad te ontsnappen en de ideale mogelijkheid hun tuin op eigenzinnige wijze vorm te geven.

 

Reageer op dit artikel