blog

Nieuwe episode Nationaal Historisch Museum blamage voor cultuursector

Architectuur

Afgelopen week lekte uit dat de kosten voor de parkeergarage van het Nationaal Historisch Museum (NHM) op de nieuwe locatie naast het Nederland Openluchtmuseum te Arnhem maar liefst 60 miljoen euro zouden gaan bedragen. De bouwkosten van het museum vallen daardoor twee keer zo duur uit als begroot. Na de locatiediscussie van afgelopen jaar toen de net aangetreden directie vergeefs probeerde langs de Rijn in Arnhem te gaan bouwen, is opnieuw debat ontstaan over de vestigingsplaats van het Historisch Museum.

Nieuwe episode Nationaal Historisch Museum blamage voor cultuursector

Jan Marijnissen, nota bene lid van de Raad van Advies van het NHM, meent dat het rapport een goede aanleiding vormt om de vestigingsplaats van het museum te heroverwegen. Marijnissen ziet het museum het liefst in Den Haag komen. Ook andere voorstanders van deze locatie roeren zich. Zelfs Amsterdam wordt weer genoemd als mogelijke vestigingplaats.

Uit het afgelopen vrijdag gepubliceerde rapport blijkt echter, dat de ondergrondse parkeergarage van 60 miljoen slechts een van de vele varianten is. Een vlak parkeerterrein kost bijvoorbeeld slechts 7,5 miljoen. Andere varianten werden door de Grontmij becijferd op 30 miljoen (bovengrondse parkeergarage) en 48 miljoen (een ondergrondse garage met 1200 plaatsen). In het programma OVT dat de VPRO afgelopen zondag uitzond, sprak een woordvoerder van Ballast Nedam echter zijn bevreemding uit over deze berekeningen. Volgens hem kan het vele malen goedkoper.

Duidelijk is dat het selectief uitlekken van het rapport de tegenstanders van de huidige oplossing goed uitkomt. Want niet alleen de keuze van de huidige locatie staat nu ter discussie, maar ook het gebouw zelf. Zo was Rijksmuseum directeur Wim Pijbes er als de kippen bij om de bouw van een apart museum in tijden van bezuiniging ter discussie te stellen. “Waarom”, zo vroeg hij zich in NRC-H van 17 juni af, “is destijds niet gezegd: laat het Rijksmuseum of een ander historisch instituut deze taak op zich nemen?”

De kans dat het NHM in Arnhem komt, wordt zo zienderogen kleiner. Het verlies aan vertrouwen in de locatie is opnieuw gevoed en betekent een afgang van de Raad van Advies van het NHM. Het wezenlijke debat over de inhoud wordt echter niet gevoerd. Het onvermogen om tot een goede en constructieve oplossing te komen is niet alleen schadelijk voor het NHM, maar plaatst de gehele culturele sector in een kwaad daglicht.

Reageer op dit artikel