blog

A Message from Rudy

Architectuur

Amsterdam is de meest populaire stad van Nederland. Alleen op het gebied van wonen moet het Almere laten voorgaan. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO onlangs verrichtte in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur.

A Message from Rudy

 

 

 

Amsterdam steekt op de gebieden van kunst, cultuur, sport en toerisme met kop en schouders boven de andere steden uit. De sluiting en verbouwing van de twee belangrijkste musea doet hier blijkbaar weinig aan af.

Dat Almere het beste scoort op het gebied van wonen is slechts op het eerste gezicht merkwaardig. Weliswaar noemen niet zo heel veel mensen Almere als stad waar ze graag willen wonen, maar wel is het de stad die zich in de ogen van de meeste Nederlanders met haar woonmilieus het meest onderscheidt.

Hoe kan het dat Amsterdam er niet in slaagt haar nijpende woningtekort op te lossen? Voor een antwoord hierop gebeld met Rudy Uytenhaak.

Volgens Rudy is er geen enkele reden te veronderstellen dat de woningvraag de komende jaren zal afnemen. Tot 2040 groeit de bevolking met negen procent, gaat de gezinsverdunning door en zal in de derde plaats het woonoppervlak blijven toenemen.

Om aan deze vraag tegemoet te komen zou verdichting van de bestaande stad een oplossing zijn. De weerstand hiertegen is echter groot. Goede voorbeelden zouden kunnen helpen. Maar ondanks het feit dat daar al lang over wordt gesproken, is het nog niet gelukt deze te maken. Succesvolle modellen zijn nog altijd niet voorhanden.

Tegelijkertijd is in Amsterdam op veel plaatsen sprake van leegstand.

Goed raad is duur. Voor oplossingen kan geen beroep worden gedaan op de instituties en de regelingen die in de eerste plaats hebben gezorgd voor de huidige impasse. Om verder te komen dienen nieuwe wegen te worden ingeslagen.

Allereerst zou in Amsterdam zuiver stedelijk en in Almere puur landelijk moeten worden gebouwd. Daarnaast zouden de huidige processen grondig moeten worden omgevormd, vanuit het oogpunt van integratie van de keten.

Wie durft?

Reageer op dit artikel