blog

Twitter als redding voor architectuurkritiek?

Architectuur

Ik schrijf en vind dat leuk. Maar soms jeukt het. Architectuurkritiek bedient zich van een degelijk en grondig, maar ook introvert en statisch instrumentarium. De dynamische architectuur die onze hedendaagse maatschappij voortbrengt, wordt beschreven in teksten die maar gedeeltelijk in staat zijn deze nieuwe werkelijkheid te vatten. Is het tijd om andere media te omarmen?

Twitter als redding voor architectuurkritiek?

 

Daarnaast geldt voor architectuur dat ze het beste aan den lijve kan worden ondervonden. Het samenspel van kleur, textuur, detaillering en ruimte verandert met het verstrijken van de tijd en het bewegen in en om het gebouw. Maar een architectuurtekst fixeert het besprokene. Het is een postume reflectie op opgedane indrukken tijdens een projectbezoek, idealiter voorzien van een kritische historische of typologische inkadering. In mij rijst het vermoeden, dat andere media beter in staat zijn een levendig beeld te schetsen van architectuur. Overigens is deze gedachte niet origineel: zo zijn bijvoorbeeld MIMOA en het NAi al druk aan het experimenteren op dit vlak.

Reflectie

Ondertussen zijn critici van hun voetstuk gestoten door de gewone mens, die gewapend met Smartphone en ondersteund door sociale media overal verslag doet van wat hij ziet en meemaakt. Muziek, tentoonstellingen, lezingen en voedsel worden in real-time op locatie gerecenseerd en gewaardeerd vanuit subjectieve standpunten. Een solide basis voor de kritieken die door middel van diverse online media hun weg vinden naar een publiek, ontbreekt. Maar daar staat tegenover dat het onderwerp van reflectie zich van vele kanten beschenen weet.

Essentie

Ook op het gebied van architectuurkritiek en -analyse zouden mobiele technologie en sociale media een doorbraak kunnen betekenen. Zo stelt Twitter, een online dienst waarin gebruikers middels korte berichten informatie delen, mensen in staat om een project op uiteenlopende momenten op de dag, onder diverse atmosferische omstandigheden, te beschrijven. Wat gebeurt er zodra je het gebouw nadert, de voordeur passeert, de trap opgaat, de gordijnen opent? Wat valt op? Terwijl de een zich zal verbazen over een kozijndetail of een ontwerpbeslissing, zal een ander het binnenvallende licht waarderen of de inpassing in de omgeving. Zo zal de lezing van een gebouw per persoon verschillen, waardoor een rijk beeld ontstaat van de architectuur.

Daarnaast dwingt Twitter, vanwege het format van 140 tekens per bericht,de beschouwer zijn bevindingen te strippen tot de kale essentie. Er is geen ruimte voor mystiek en prozaïsch taalgebruik, waar architecten nog wel eens een handje van hebben. Dat vind ik persoonlijk een groot voordeel.

Twitter-rondleiding

Om de mogelijkheden van Twitter voor het beschrijven en waarderen van architectuur te onderzoeken, hebben wij (de redactie van de Architect) een uniek Twitter-evenement georganiseerd tijdens de architectuurrondleiding van MIMOA op de Dutch Design Week in Eindhoven. Deze rondleiding vindt plaats op vrijdag 29 oktober. We gaan aan de deelnemers vragen hun impressies en kritische observaties tijdens de projectbezoeken ter plekke te verwerken in meerdere tweets. We hopen dat er zo een levendig en actueel beeld ontstaat van de gebouwen die worden bezocht.

Iedereen die geïnteresseerd is in de rondleiding en de tweets tijdens het evenement, kan deze online volgen via Twitter. Er is een hashtag aangemaakt waarmee alle tweets overzichtelijk worden weergegeven: #ARCMIMOA. De tweets zullen ook te zien zijn op www.mimoa.eu en productie.dearchitect.nl Aansluitend op de toer en het Twitter-evenement zal de redactie van de Architect de resultaten van het experiment bekendmaken. Ook wordt de beste twitteraar gekozen. Deze krijgt een jaarabonnement op het tijdschrift cadeau.

Naar een hedendaagse architectuurkritiek

Is het mogelijk om met behulp van Twitter een goed en levendig beeld te schetsen van een gebouw? Biedt het aanknopingspunten voor een hedendaagse en toegankelijke vorm van architectuurkritiek, waarin ruimte is voor subjectiviteit en discussie?

Er is een kans dat het antwoord op bovenstaande vragen ontkennend is. Maar ik ben optimistisch.

 

Reageer op dit artikel