blog

Almere grootste buitenwijk van Amsterdam

Architectuur

Geen brug, toch 60.000 woningen. Wordt Almere een buitenwijk van Amsterdam?

Almere grootste buitenwijk van Amsterdam

Eind vorige week werd bekend dat het Stadshart van Almere is genomineerd voor De Gouden Piramide 2009.

Dit project van OMA is nauw verbonden met de ambitie die Almere ooit had een echte stad te worden.

Nieuwe ambities

Op dit moment heeft Almere andere zaken aan het hoofd. Samen met Amsterdam wil ze uitgroeien tot een dubbelstad op de noordflank van de Randstad.

Daartoe wil Almere buitendijks gaan bouwen in het IJmeer.

De 60.000 geplande woningen zijn bedoeld voor de bevolking in het noordelijke deel van de Randstad.

Bovendien moet de woningbouw bijdragen aan een meer evenwichtige opbouw van Almere. Daartoe wordt met veel overheidssteun in Almere een vestigingsplaats voor een hogeschool gefinancierd.

IJmeerverbinding te duur

Almere, bij monde van de wethouder Wonen, Adri Duivesteijn, stelde een IJmeerverbinding als harde voorwaarde voor de woningbouw.

In het besluit dat de overheid onlangs nam voor de groei van Almere, wordt het plan voor deze verbinding terug verwezen naar de tekentafel.

Deze verbinding komt er alleen, als de aanleg ervan “niet te duur” uitvalt, aldus het kabinetsbesluit.

Gelijktijdig publiceerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving echter een rapport, waarin de kosten worden geraamd op 4,3 miljard Euro. Ook al groeit Almere uit tot een stad van 350.000 inwoners, dan nog blijft ze zitten met een negatief saldo dat in de miljarden euro’s loopt.

Toch begroette Almere het kabinetsbesluit als een overwinning.

Dat is merkwaardig, want die verbinding is hoogst onzeker. Nu al wordt gerept over een verbreding van de huidige Hollandse brug.

Afhankelijkheid van Amsterdam

Nog geen maand geleden maakte de gemeente Amsterdam bekend, dat zij tot 2040 70.000 woningen gaat bouwen.

Deze prognose, verwoord in de Ontwerp Structuurvisie 2040 van wethouder Maarten van Poelgeest, is gebaseerd op de verwachting, dat Amsterdam groeit van 770.000 inwoners tot maximaal 860.000 inwoners in 2040.

Door nog eens 60.000 woningen te bouwen wordt Almere geen stad. Hooguit groeit ze uit tot de grootste buitenwijk van Amsterdam.

Requiem voor het groene hart

Het rijk stelt, dat verdere verstedelijking dient plaats te vinden rondom het Groene Hart en niet erin. Woningbouw wordt vereenzelvigd met verstedelijking, niet met behoud van open stedelijke ruimte.

De ambitie van de Nederlandse ruimtelijke ordening om het Groene Hart open te houden, ligt zo paradoxaal verder weg dan ooit:

Want met de 60.000 woningen die nu in de weilanden bij Almere terecht komen, had de toekomst van het Groene Hart veilig kunnen worden gesteld.

Duurzaamheid als frase

Duurzame stedelijke ontwikkeling is een belangrijke doelstelling in de Nederlandse ruimtelijke ordening.

De nu gekozen oplossing voor 60.000 woningen op de buitenring van de Randstad is dat totaal niet en ook nog eens gillend duur.

Nodig is een weerman

Nederland ontwikkelt zich zo tot een stuurloos geheel.

Terwijl het land dringende vragen heeft op te lossen, wordt in Almere een oplossing gepresenteerd voor een schijnprobleem.

Alleen een goede weerman lijkt de toekomstige stedelijke ontwikkeling nog te kunnen voorspellen.

Harm Tilman

Wilt u reageren h.tilman@sdu.nl

Reageer op dit artikel